Oddziały

Oddziały i Działy Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

p.o Kierownika Pracowni:

 • mgr Cezary Dyka

Numery telefonów:

 • 15 8433227 – Pracownia Fizykoterapii gabinet nr 4 i 5

 • 15 8433267 –Kierownik gabinet nr 1, Pracownia Kinezyterapii gabinet nr 3, Pracownia masażu leczniczego gabinet nr 2

Godziny wykonywania i rejestracji zabiegów:

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:35

Rejestracja skierowania:

 • Osobiście z aktualnym skierowaniem (30 dni od daty wypisania przez lekarza kierującego)

 • Zabiegi przeprowadzane w ramach kontraktu z NFZ – obowiązuje skierowanie od lekarza, który zawarł umowę z NFZ

 • Ze świadczeń zdrowotnych udzielanych odpłatnie mogą skorzystać osoby nie mające praw do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (świadczenie zdrowotne wykonuję się po dokonaniu wpłaty w kasie szpitala zgodnie z cennikiem, zamieszczonym na stronie internetowej szpitala oraz dostępnym w Dziale Rehabilitacji i Fizykoterapii)

W skład działu wchodzą 3 pracownie, w których realizujemy zabiegi:

Pracownia fizykoterapii:

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Tonoliza
 • Prądy Diadynamiczne
 • Prądy Interferencyjne
 • Prądy Tens
 • Prądy Treberta
 • Prądy Kotza
 • Ultradźwięki/Fonoforeza miejscowo
 • Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (Thermo 500)
 • Diatermia mikrofalowa (MW 300)
 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • Laseroterapia - skaner
 • Laseroterapia punktowa
 • Masaż mechaniczny (Aquavibron)
 • Masaż limfatyczny mechaniczny–leczniczy (6-cio komorowy pneumatyczny)
 • Krioterapia miejscowa (pary azotu)
 • Naświetlanie promieniami IR
 • Leczenie światłem spolaryzowanym - Bioptron

Pracownia kinezyterapii:

 • Ćwiczenia bierne redresyjne
 • Ćwiczenia czynno - bierne
 • Ćwiczenia wspomagane
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Ćwiczenia prowadzone
 • Ćwiczenia izometryczne
 • Ćwiczenia izotoniczne
 • Ćwiczenia równoważne
 • Ćwiczenia sprawności manualnej
 • Ćwiczenia metodą PNF
 • Ćwiczenia koordynacji ruchowej
 • Poizometryczna relaksacja mięśni
 • Wyciąg ręczny
 • Wyciąg mechaniczny
 • Pionizacja
 • Nauka czynności lokomocji
 • Ćwiczenia korekcyjne indywidualne wady postaw

Pracownia masażu suchego:

 • Masaż klasyczny leczniczy
 • Masaż segmentarny
 • Masaż limfatyczny ręczny

Do zadań Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii należą:

Rehabilitacja medyczna to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie (lub z deficytem w ww. obszarach), które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Zespół fizjoterapeutów zatrudnionych w powiatowym szpitalu specjalistycznym w Stalowej Woli to magistrzy i technicy fizjoterapii oraz technicy masażyści, którzy stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe poprzez wszelkiego rodzaju szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne w celu udzielania świadczeń na wysokim poziomie medycznym, zaopatrzeni w wysokiej klasy nowoczesną aparaturę medyczną oraz długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami ambulatoryjnymi jaki przebywających na oddziałach szpitala.

Stosując się do wymogów NFZ każdy pacjent wymagający rehabilitacji w ramach leczenia oddziałowego ma zagwarantowany dostęp do fizjoterapii, dlatego zespół fizjoterapeutów zatrudnionych w powiatowym szpitalu specjalistycznym w Salowej Woli to wieloosobowa grupa podzielona do wykonywania świadczeń rehabilitacyjnych na stałe na oddziale udarowym, neurologicznym, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologii I, kardiologii II, wewnętrznym, dermatologicznym oraz grupa fizjoterapeutów wykonująca świadczenia rehabilitacyjne w dziale rehabilitacji i fizykoterapii w zakresie:

 • Elektroterapii;

 • Krioterapii miejscowej parami azotu;

 • Laseroterapii

 • Światłolecznictwa

 • Magnetoterapii

 • Pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości

 • Ultradźwięków

 • Kinezyterapii

 • Masażu wibracyjnego mechanicznego

 • Masażu limfatycznego pneumatycznego

 • Masażu suchego leczniczego

 

Kadra:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

 • lek. med. Aleksander Zieliński - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Starsi asystenci:

 • lek. med. Ewa Grygiel - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. med. Adam Krawczyk - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. med. Krzysztof Mądzik - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. med. Jacek Omelański - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • lek. med. Beata Suchora-Kasiak - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Młodszy asystent:

 • lek. Justyna Marchut 

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Ewa Zuba - Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Numery telefonów:

 • 158433393 - Dyżurka pielęgniarek
 • 158433390 - Gabinet Lekarski
 • 158433392 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433391 - Sala Chorych

Adres e-mail

Do zadań oddziału należy:

 • leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia spowodowanego potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu bez względu na wywołującą je przyczynę,
 • konsultacje i przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych, diagnostycznych i leczniczych oraz współpraca z innymi oddziałami w tym zakresie,
 • wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych, diagnostycznych i leczniczych,
 • współpraca z innymi oddziałami w zakresie opieki pooperacyjnej i zwalczania bólu pooperacyjnego,
 • prowadzenie czynności reanimacyjnych we wszystkich oddziałach szpitalnych.

 

Kadra:

P.o. Lekarza Kierującego Oddziałem:

 • lek. med. Marian Karbarz - Specjalista Chirurgii Ogólnej, Specjalista Chirurgii Onkologicznej

Starsi asystenci:

 • lek. med. Witold Korczyński - Specjalista Chirurgii Ogólnej, Specjalista Urolog, p.o. Kierownika Przychodni Spec.
 • lek. med. Piotr Wyjadłowski - Specjalista Chirurgii Ogólnej

Asystenci:

 • lek. med. Andrzej Syp - Specjalista Chirurgii Ogólnej
 • lek. Sławomir Wilczyński - Specjalista Chirurgii Ogólnej

Młodsi Asystenci:

 • lek. Tomasz Sawicki - Lekarz rezydent

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Bożena Orłowska - Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego

 Numery telefonów:

 • 158433259 - Gabinet lekarski
 • 158433276 - Odcinek kobiecy
 • 158433387 - Odcinek męski
 • 158433380 - Odcinek pooperacyjny
 • 158433278 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433396 - Sekretariat

Adres e-mail:

Oddział Chirurgiczny liczy 43 łóżka w 10 salach chorych. Na przełomie 2002/2003 roku wykonano generalny remont oddziału, dostosowując go do aktualnych wymogów nowoczesnej chirurgii. Przeprowadzamy zabiegi w zakresie chirurgii ogólnej dla dorosłych. Wykonujemy następujące typy usług:

 • diagnostykę chorób chirurgicznych
 • planowane operacje chirurgiczne
 • w ramach całodobowego dyżuru chirurgicznego, doraźnie wykonywane są operacje, z zakresu "ostrego brzucha" i urazów szczególnie jamy brzusznej i klatki piersiowej (całodobowy dostęp do tomografu komputerowego).

Operacje chirurgiczne wykonywane są w zakresie tzw. "małej chirurgii" i "chirurgii ogólnej". Chirurgia ogólna:

 • choroby tarczycy (wole zwykłe, wole nadczynne, inne rodzaje woli, rak tarczycy),
 • nowotwory sutka (nowotwory niezłośliwe, włókniako - gruczolak, torbiel, brodawczak, zwyrodnienia włóknisto-torbielowate sutka, rak sutka),
 • urazy klatki piersiowej (odma opłucnowa, krwiak opłucnej, urazy płuca, serca),
 • chirurgia tętnic obwodowych ( uszkodzenia urazowe tętnic, zatory tętnic obwodowych),
 • chirurgia żył (żylaki kończyn dolnych, zakrzepica żylna) przepukliny brzuszne (przepuklina pachwinowa, udowa, pępkowa, w bliźnie pooperacyjnej, nawrotowe przepukliny wewnętrzne),
 • chirurgia żołądka i dwunastnicy (powikłania choroby wrzodowej, krwotok z wrzodu, nowotwory),
 • chirurgia śledziony (urazy, usunięcie w innych chorobach),
 • chirurgia wątroby (uszkodzenie urazowe, ropień, guzy),
 • chirurgia dróg żółciowych (kamica pęcherzyka i dróg żółciowych, żółtaczka mechaniczna, usunięcie pęcherzyka żółciowego metoda klasyczną i laparoskopową),
 • chirurgia trzustki (powikłania ostrego zapalenia trzustki),
 • niedrożność jelit,
 • chirurgia jelita cienkiego (urazy, zapalenia, nowotwory),
 • chirurgia jelita grubego (nowotwory, żylaki odbytu, ropień, przetoki),
 • zapalenie wyrostka robaczkowego,
 • chirurgia narządów moczowo-płciowych (kamica nerek i dróg moczowych, nowotwory nerek, kamica pęcherza moczowego, urazy, nowotwory jądra, przerost gruczołu krokowego, stulejka, wodniaki jądra i powrózka nasiennego),
 • chirurgia plastyczna,
 • amputacje.

Wykonujemy zabiegi w zakresie tzw. "małej chirurgii":

 • guzów skóry i tkanki podskórnej (kaszak, tłuszczak, włókniak, znamiona barwnikowe, brodawki, torbiele, odciski, bliznowiec),
 • ropnych zapaleń skóry i tkanki podskórnej (naciek zapalny, ropień, ropowica),
 • zastrzał, zanokcica, ropowica dłoni
 • ropne zapalenie sutka,
 • czyrak, czyraczność, czyrak gromadny,
 • ropne zapalenie gruczołów potowych,
 • zapalenie naczyń i węzłów chłonnych,
 • choroby paznokci.

 

Kadra:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

 • lek. med. Dariusz Sowa - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Starsi asystenci:

 • lek. med. Tadeusz Abratowski - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek.  Michał Bronisz - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. med. Waldemar Gabiński - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. med. Roman Gawęda - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • dr hab.  Grzegorz Guzik - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. med. Arman Karapetyan - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. med.  Andrzej Komsa - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. med. Wojciech Piwek - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. med. Krystian Romańczuk - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. med. Robert Stelmach - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. med. Damian Dziadura Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Młodsi asystenci:

 • lek.  Jakub Gabiński - Lekarz rezydent

Młodszy asystent - Fizjoterapeuta:

 • mgr Bożena Gęśla - Fizjoterapeuta

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr pielęgniarstwa Lucyna Bródka - Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Numery telefonów:

 • 158433289 - Dyżurka pielęgniarek
 • 158433232 - Gabinet Lekarski
 • 158433313 - Lekarz dyżurny
 • 158433238 - Pielęgniarka Oddziałowa

Adres e-mail:

 W ramach procedur wykonywanych w naszym Oddziale zajmujemy się:

 • Kompleksowym leczeniem urazów kości długich i stawów u dorosłych i dzieci przy pomocy osteosyntezy stabilnej używając płyt kątowych LCP, gwożdziowania śródszpikowego, oraz stabilizatorów zewnętrznych.
 • Zachowawczym leczeniem złamań,
 • Leczeniem urazów mięśni, ścięgien i więzadeł,
 • Leczeniem chorób mięśni, ścięgien i więzadeł (w tym: przykurczu Dupuytry`ena oraz zespołu cieśni nadgarstka),
 • Leczeniem deformacji stóp np: o typie palucha koślawego,
 • Chirurgią artroskopową stawów zarówno w traumatologii jak i ortopedii, w tym operacjami rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego przy użyciu śrub biowchłanialnych
 • Wszczepieniem sztucznych stawów biodra i kolana (endoprotezoplastykami stawów biodrowych całkowitymi i połowiczymi oraz całkowitymi cementowymi i bezcementowymi, jak również całkowitych endoprotez kolana),
 • Specjalistyczną diagnostyką bólów kręgosłupa.
 • Stacjonarnym leczeniem osteoporozy,
 • Rehabilitacją narządu ruchu pod okiem wyspecjalizowanej kadry rehabilitantów.

Oddział usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego, co umożliwia udzielanie pomocy potrzebującym w krótkim czasie.

 

Kadra:

p. o. Lekarza Kierującego Oddziałem:

 • lek. med. Magdalena Chyła - Peryt - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Endokrynologii

p. o. z-cy Lekarza Kierującego Oddziałem:

 • lek. med. Agnieszka Kopyto - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Endokrynologii

Starsi asystenci:

 • lek. med. Bartosz Baranowski - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Reumatologii

 • lek. med. Wiesław Bąba - Specjalista Chorób Wewnętrznych

 • lek. med. Anna Danielewicz - Paleń - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Diabetologii

 • lek. med. Marcin Jadach - Specjalista  Nefrolog, Specjalista Chorób Wewnętrznych

 • lek. med. Mateusz Kuffner - Specjalista Kargiolog

 • lek. med. Magdalena Kalisz - Specjalista Chorób Wewnętrznych

 • lek. med. Piotr Karkoszka - Specjalista Chorób Wewnętrznych

 • lek. med. Piotr Krzemiński - Specjalista Chorób Wewnętrznych

 • lek. med. Małgorzata Sigda-Mečiar- Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Chorób Płuc

 • lek. med. Anna Szczęś - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Chorób Płuc

Młodsi asystenci:

 • lek. med. Ewa Paciura - lekarz rezydent

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr piel. Mariola Rybak - Specjalista Pielęgniarstwa Internistycznego

Numery telefonów:

 • 15 8433266 - Gabinet lekarski

 • 15 8433230 - Odcinek kobiecy - pielęgniarki

 • 15 8433229 - Odcinek męski - pielęgniarki

 • 15 8433231 - Ordynator

 • 15 8433255 - Pielęgniarka Oddziałowa

 • 15 8433237 - Sekretariat

Adres e-mail:

W Oddziale Chorób Wewnętrznych prowadzona jest diagnostyka, leczenie i profilaktyka u pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych. Nad bezpieczeństwem, prawidłowym leczeniem i pielęgnacją chorych czuwa interdyscyplinarny, fachowy zespół, który stale podnosi swoje kwalifikacje.

Zakres usług oferowanych przez Oddział:

 • diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego

 • w ramach Oddziału pacjenci z przewlekłą niewydolnością oddechową na tle różnych schorzeń kwalifikowani są do domowego leczenia tlenem DLT oraz nieinwazyjnej wentylacji NIV

 • Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Domowego Leczenia Tlenem, która udostępnia koncentratory tlenu oraz respiratory, pacjent po wypisie z oddziału jest objęty w domu opieką zespołu składającego się z lekarza oraz pielęgniarki

 • leczenie oraz diagnostyka schorzeń endokrynologicznych – w tym chorób tarczycy, przytarczyc, przysadki, nadnerczy, trzustki

 • u pacjentów Oddziału wdrażane jest leczenie żywieniowe- ONS, żywienie pozajelitowe oraz dojelitowe, pacjenci są kwalifikowani do żywienia dojelitowego dietą przemysłową – we współpracy z Pracownią Endoskopową zakładane są dostępy do żywienia dojelitowego (PEG)

 • kompleksowe, spersonalizowane leczenie cukrzycy, zarówno stanów ostrych jak i powikłań – jest wdrażane leczenie na wszystkie dostępne na polskim rynku terapie, prowadzona jest edukacja dietetyczna, diabetologiczna zarówno dla pacjenta jak i osób sprawujących opiekę nad nim

 • prowadzenie diagnostyki i leczenia chorób reumatologicznych, hematologicznych, gastrologicznych

 • leczenie powikłań po leczeniu onkologicznym

 • prowadzenie rehabilitacji usprawniającej, poradnictwo dietetyczne

 • Oddział posiada całodobowy dostęp do badań diagnostycznych obrazowych, laboratoryjnych oraz endoskopowych, własny aparat usg, Holtery EKG i RR

 • po wypisie z Oddziału pacjenci mogą kontynuować leczenie w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych

 

Kadra:

Lekarz kierujący oddziałem:

 • lek. med. Jerzy Maciąg - Specjalista Dermatologii i  Wenerologii

Starsi asystenci:

 • lek. med. Elżbieta Szmacińska - Specjalista Dermatologii i  Wenerologii

Młodsi asystenci:

 • lek. Ewa Burghardt - Skroban - Lekarz rezydent, Lekarz w trakcie specjalizacji
 • lek. Izabela Jarosławska - Lekarz rezydent, Lekarz w trakcie specjalizacji
 • lek. Dawid Konefał - Lekarz rezydent, Lekarz w trakcie specjalizacji
 • lek. Aneta Lechowicz - Lekarz rezydent, Lekarz w trakcie specjalizacji
 • lek. Anna Raga - Lekarz rezydent, Lekarz w trakcie specjalizacji
 • lek. Paulina Serwin - Dziedzic - Lekarz rezydent, Lekarz w trakcie specjalizacji

p. o Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek:

 • mgr Justyna Golik

Numery telefonów:

 • 15 8433 333 - Dyżurka pielęgniarek - II p.
 • 15 8433 274 - Gabinet lekarski
 • 15 8433 257 - Izba Przyjęć
 • 15 8433 258 - Ordynator
 • 15 8433 275 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 15 8433 253 - Pracownia Fotochemioterapii
 • 15 8433 256 - Pracownia Fotochemioterapii
 • 15 8433 268 - Sekretariat

Adres e-mail:

Oddział usytuowany jest w odrębnym budynku szpitala na trzech kondygnacjach (ul. S. Wyszyńskiego 1). Działalność oddziału obejmuje świadczenia w zakresie:

 • diagnozowania
 • leczenia
 • pielęgnowania chorych ze schorzeniami dermatologicznymi i wenerologicznymi.

Wykonujemy:

 • zabiegi z dermatochirurgii (usuwanie znamion barwnikowych, włókniaków, brodawek, kaszaków, itp.)
 • fotochemioterapię (światłolecznictwo)
 • testy alergiczne:krioterapię (leczenie niską temperaturą - zamrażanie)
  • testy PRICK
  • testy naskórkowe (płatkowe)
  • IgE całkowite
  • IgE swoiste
 • elektrokoagulację (usuwanie zmian skórnych - brodawki, modzele, włókniaki, nagniotki, naczyniaki, itp.)
 • zabiegi łyżeczkowania zmian chorobowych,
 • badania mykologiczne (badania w kierunku zakażenia grzybicą skóry, paznokci i włosów).

W ramach oddziału funkcjonuje:

 • sala operacyjna
 • sala laserochirurgii
 • gabinet światłolecznictwa

Na wyposażeniu oddziału znajduje się:

 • laser chirurgiczny CO2
 • lampa UVB 311
 • lampa PUVA
 • lampa TP-4 (naświetlanie dłoni i stóp)
 • lampa Psorilux (SUP + UVA)
 • aparat do kriochirurgii
 • aparat do elektrokoagulacji

Usługi niemedyczne

Oddział oferuje również możliwość wykonywania zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem lasera CO2:

 1. włókniaki miękkie (nitkowate) okolicy szyi i karku,
 2. pojedyncze brodawki łojotokowe,
 3. małe naczyniaki, tzw. plamy rubinowe oraz pojedyncze naczyniaki gwiaździste,
 4. znamiona komórkowe twarzy i tułowia,
 5. usuwanie tatuaży,
 6. kępki żółte okolic powiek

Ceny zabiegów od 150 zł.

 

Kadra:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

 • lek. med. Justyna Stawowy – Specjalista Psychiatra

Psycholodzy i Psychoterapeuci:

 • mgr Monika Kieżun – psycholog, psychoterapeuta

 • mgr Katarzyna Dąbek - psychoterapeuta

 • mgr Brygida Pamuła – psycholog, psychoterapeuta

Terapeuci zajęciowi:

 • Monika Bałut – starsza terapeutka zajęciowa

 • Monika Kapuścińska – młodszy asystent

Numery telefonów:

 • 15 8433153 - Gabinet lekarski

 • 15 8433154 - Sala terapii

Adres e-mail:

 

Dzienny Oddział Psychiatryczny został utworzony 01 grudnia 2011r, liczy 24 miejsca i mieści się w budynku Oddziału Ogólnopsychiatrycznego na terenie szpitala.

Celem Oddziału Dziennego jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki, terapii i rehabilitacji psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji całodobowej. Zajęcia w oddziale trwają od godziny 7.30 do 15.00, od poniedziałku do piątku, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Hospitalizacja Dzienna daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności i efektywności porównywalnej z pobytem na oddziale całodobowym (zapewniona możliwość codziennego kontaktu z pacjentem, przeprowadzenia badań lekarskich, psychiatrycznych, psychologicznych,a przede wszystkim obserwacja funkcjonowania w grupie).

Proponowana forma leczenia przeznaczona jest dla pacjentów dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, bez wskazań do leczenia całodobowego, dla pacjentów po pobycie w szpitalu jako kontynuacja leczenia, dla pacjentów u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne lub u których ustalenie rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych jest trudne.

Czas pobytu jest uzależniony od rodzaju schorzenia i jego nasilenia, może sięgać 12 tygodni.
Pacjenci na oddziale otrzymują jeden posiłek oraz leki zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Do korzyści leczenia w oddziale dziennym należą: utrzymanie związku chorego z osobami bliskimi, możliwość oddziaływania na najbliższe otoczenie pacjenta, ułatwianie adaptacji do środowiska po leczeniu szpitalnym, zwiększenie autonomii pacjenta, zmniejszenie oporów przed leczeniem psychiatrycznym.

Do leczenia w oddziale kierowani są pacjenci z rozpoznaniami:

 • zaburzeń nerwicowych

 • zaburzeń depresyjnych

 • zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia,

  psychozy urojeniowe, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i inne

 • zaburzenia osobowości

W ramach oddziału oferujemy:

 • psychoterapię indywidualną i grupową

 • porady lekarza psychiatry

 • terapię zajęciową

 • zebrania społeczności terapeutycznej

 • psychoedukację

 • psychorysunek

 • zajęcia kulinarne

 • spacer, zajęcia, wycieczki w terenie 

Zadaniem oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i samopoczucia na każdym etapie choroby poprzez diagnozowanie, leczenie i rehabilitację. Oddział w ramach swej działalności prowadzi również edukację i promocję zdrowia psychicznego.

Oddział Dzienny Psychiatryczny oferuje różne formy terapii zajęciowej takie jak:

 • arteterapia (zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.)

 • ludoterapia (gry towarzyskie)

 • biblioterapia, filmoterapia

 • relaksacja połączona z muzykoterapią

 • trening poznawczy(ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję)

 • trening uważności

Kadra:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

 •  dr n. med. Radosław Krawczykiewicz

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem

 • dr n. med. Katarzyna Dąbek

Starsi asystenci:

 • lek. med. Wojciech Bielówka - Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • lek. med. Eugeniusz Czuj - Specjalista Kardiologii, Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Farmakologii Klinicznej
 • lek. med. Rafał Lenard - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiolog
 • lek. med. Agnieszka Reichert - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii
 • lek. med. Marek Zbyrad - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii

Młodsi asystenci:

 • lek. Justyna Sawicka - Lekarz rezydent
 • lek. Jacek Wyka - Lekarz rezydent
 • lek. Karolina Janiec - Lekarz rezydent

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • Dr n. hum. Dorota Płocica - Specjalista Pielęgniarstwa Internistycznego

Numery telefonów:

 • 15 8433 307 - Dyżurka pielęgniarek
 • 15 8433 304 - Gabinet lekarski
 • 15 8433 218 - Gabinet Ordynatora
 • 15 8433 125 - Gabinet USG
 • 15 8433 308 - Pielęgniarz oddziałowy
 • 15 8433 302 - Pokój socjalny
 • 15 8433 151 - Pracownia Holterów
 • 15 8433 303 - Pracownia Prób Czynnościowych Oddz. Kard.
 • 15 8433 150 - Pracownia Testów
 • 15 8433 301 - Sala reanimacyjna
 • 15 8433 211 - Sekretariat

Adres e-mail:

Oddział posiada 36 łóżek, w tym 6 łóżek w sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Profil działania: schorzenia z kręgu patologii serca i naczyń, w szczególności:

 • profilaktyka chorób serca i naczyń,
 • leczenie różnych postaci niewydolności wieńcowej,
 • leczenie nadciśnienia tętniczego i jego powikłań,
 • leczenie zaburzeń rytmu serca,
 • leczenie niewydolności serca,
 • leczenie innych schorzeń serca,
 • zaburzenia lipidowe i metaboliczne,
 • pełna diagnostyka nieinwazyjna schorzeń układu krążenia,
 • EKG spoczynkowe,
 • próby wysiłkowe, EKG
 • echokardiografia przezklatkowa (TTE),
 • echokardiografia przezprzełykowa (TEE),
 • ultrasonografia jamy brzusznej,
 • ultrasonografia naczyniowa tarczycy,
 • 24 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy),
 • 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera,
 • Tilt test.
 • implantacja kardiostymulatorów VVI, PPP,

W planach przewidziany remont oddziału z zakupem nowego sprzętu do diagnostyki nieinwazyjnej.

Oddział ma długoletnią tradycję, ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w naszym szpitalu, przez co pacjenci mają zapewnioną szybką diagnostykę i kompleksowe leczenie bez zbędnej zwłoki i dodatkowego transportu. Lekarze oddziałowi przyjmują również pacjentów w Przyszpitalnej Przychodni Kardiologicznej, wykonują liczne badania ambulatoryjne, echo serca, próby wysiłkowe i EKG Holter. Wykonują też konsultacje kardiologiczne w innych oddziałach szpitalnych wykonując również kardiologiczne badania nieinwazyjne dla pacjentów z innych oddziałów. Lekarze naszego oddziału ściśle współpracują ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym wykonując liczne konsultacje, badania, zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i w czasie dyżurów lekarskich.

Kadra:

Lekarz kierujący oddziałem:

 • lek. med. Marek Ujda - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii

Z-ca lekarza kierującego oddziałem:

 • lek. med. Zbigniew Hyła - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii, Lekarz Medycyny Pracy

Kierownik Pracowni Hemodynamiki:

 • dr n. med. Łukasz Rzeszutko - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii

Starsi asystenci:

 • dr n. med. Konrad Czuj - Specjalista Chorób WewnętrznychSpecjalista Kardiologii
 • lek. med. Bielecki Adam - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii
 • lek. med. Grzegorz Hys - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii
 • lek. med. Małgorzata Kwarciana - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii
 • lek. med. Jerzy Ozga - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii
 • lek. med. Paweł Mieczysław Procnal - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii
 • dr n. med. Paweł Zaremba - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiologii

Asystenci:

 • lek. med. Krzysztof Tomczyk

Młodsi asystenci:

 • lek. Piotr Stec - Lekarz rezydent
 • lek. med. Joanna Grabowy - Lekarz rezydent
 • lek. Bartłomiej Lipko - Lekarz rezydent

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr piel. Iwona Kumięga - Specjalista Pielęgniarstwa Kardiologicznego

Numery telefonów:

 • 15 8433 136 - Dyżurka pielęgniarek
 • 15 8433 142 - Dyżurny hemodyn.
 • 15 8433 135 - Gabinet lekarski
 • 15 8433 138 - Kontrola rozruszników
 • 15 8433 140 - Lekarz dyżurny
 • 15 8433 133 - Ordynator
 • 15 8433 134 - Pielęgniarka oddziałowa
 • 15 8433 139 - Pracownia Prób Czynnościowych Oddz. Kard. Inw.
 • 15 8433 132 - Recepcja
 • 15 8433 144 - Rozruszniki - sterownia
 • 15 8433 137 - Sala R
 • 15 8433 131 - Sekretariat
 • 15 8433 143 - Sekretariat
 • 15 8433 141 - Sterownia hemodyn.

Adres e-mail:

Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii zainaugurował działalność w grudniu 2006, jako pierwszy z oddziałów w nowo oddanym budynku diagnostyczno-leczniczym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Jest nowoczesnym, komfortowym i przyjaznym ośrodkiem diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.

Oddział posiada nominalnie 31 łóżek (w tym 7 w Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego). Sale chorych są duże, jasne, 2-3 łóżkowe, każda wyposażona w łazienkę.

Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego posiada 7 w pełni monitorowanych stanowisk, z wyodrębnioną, całodobową opieką wykwalifikowanych pielęgniarek i lekarzy.

W obrębie oddziału znajduje się m.in. Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii, wyposażona w nowej generacji angiograf Philips Allura oraz kompletne usprzętowienie, zwiększające skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów.

Pracownia Hemodynamiki wykonuje m.in. badania koronarograficzne (kontrastowe badania radiologiczne tętnic wieńcowych), wentrykulografie oraz wybrane pomiary hemodynamiczne. Wykonywane są równocześnie zabiegi angioplastyki tętnic wieńcowych, wszczepiania różnorakich stentów wieńcowych, trombektomie. W razie potrzeby w Pracowni wszczepiane są elektrody do czasowej stymulacji serca, instaluje się zestawy do wspomagania serca metodą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Zabiegi w pracowni hemodynamicznej wykonywane są we współpracy z doświadczonymi lekarzami-operatorami z renomowanych ośrodków krakowskich. Pracownia często korzysta z możliwości wysyłania (przez szybkie łącza internetowe) i konsultowania badań z ekspertami z Pracowni Hemodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tym samym sposobem konsultuje się i uzgadnia dalszą strategię leczenia kardiochirurgicznego, we współpracy z ośrodkami: rzeszowskim i krakowskim.  

Od początku działalności Oddział prowadzi nieprzerwany, całodobowy dyżur hemodynamiczny. Umożliwia on przyjmowanie chorych z zawałami serca (i innymi ostrymi zespołami wieńcowymi) celem niezwłocznego leczenia zabiegowego. W tym też celu istnieje możliwość telekonsultacji i przekazywania zapisów EKG do Oddziału przez zespoły Pogotowia Ratunkowego z domu pacjenta. Organizacja oddziału umożliwia bardzo szybkie wszczęcie leczenia inwazyjnego i jego późniejsze kompleksowe kontynuowanie.

Oddział posiada w swoim obrębie oddzielną salę operacyjną, służącą wszczepianiu rozruszników i innych urządzeń do elektroterapii serca. Wszczepiane (i kontrolowane) są tu wyłącznie urządzenia najlepszych producentów światowych (Medtronic, Biotronik, St.Jude Medical). Od roku 2009 wszczepiane są kardiowertery/defibrylatory (tzw. ICD) - urządzenia do wykrywania i automatycznego przerywania grożnych dla życia arytmii serca. Od roku 2011 są wszczepiane urządzenia do resynchronizacji serca (tzw. CRT), służące poprawie jego wydolności w niektórych schorzeniach.

Oddział posiada także pracownie umożliwiające diagnostykę nieinwazyjną, również dla pacjentów ambulatoryjnych. Pracownia Prób Wysiłkowych wykonuje badania na bieżni wysiłkowej Cambridge Heart. Pracownia Holterowska wykonuje - przy użyciu zestawu  firmy Reynolds - całodobowe rejestracje, zarówno rytmu serca (tzw. holter arytmii), jak i ciśnienia tętniczego krwi (holter ciśnieniowy). Pracownia Echokardiografii/Ultrasonografii wykonuje badania echokardiograficzne serca, ultrasonografię naczyń obwodowych oraz narządów wewnętrznych przy użyciu aparatu GE Vivid-i.

W obrębie oddziału funkcjonuje również Pracownia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych Serca. Prowadzi ona okresowe kontrole wszczepionych rozruszników serca oraz kardiowerterów/defibrylatorów oraz resynchronizatorów, przy współpracy wykwalifikowanego personelu  medycznego.

Lekarze oddziałowi uczestniczą w pracach Poradni Kardiologicznej, zlokalizowanej w przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej. Wykonują również konsultacje kardiologiczne w oddziałach szpitalnych. Personel Oddziału wykonuje część badań nieinwazyjnych dla innych oddziałów szpitalnych i specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego.

Oddział zatrudnia obecnie 12 lekarzy (w tym 2 rezydentów).  5 spośród nich to specjaliści w dziedzinie kardiologii, 8 posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, 2 - tytuł doktora nauk medycznych. Wszyscy zatrudnieni lekarze przechodzą permanentne szkolenie. Niezależnie od indywidualnych programów specjalizacji, doskonalą umiejętności w poszczególnych rodzajach badań i zabiegów, uczestniczą w rozlicznych szkoleniach w kraju i za granicą. Na bazie oddziału specjalizację w dziedzinie kardiologii może realizować 9 lekarzy (w tym lekarze z innych szpitali).

Personel pielęgniarski składa się z 35 pielęgniarek. 8 z nich posiada specjalizacje, 15 - licencjat, a  17 - tytuł magistra. Pielęgniarki wyróżniają się kompetencją, doświadczeniem i kulturą. Uczestniczą w licznych kursach doskonalących i szkoleniach, część kontynuuje studia podyplomowe.

W oddziale pracuje 6 techników elektroradiologii, zaangażowanych w prace Pracowni Hemodynamicznej oraz zabiegi wszczepiania rozruszników serca. Leczenie pacjentów wspomagają doświadczeni fizjoterapeuci, zajmujący się rehabilitacją pozawałową i ogólną (indywidualizowaną), terapią oddechową, informacją i promocją zdrowia. Pełnią równocześnie ważną rolę w wykonywaniu testów wysiłkowych i badań holterowskich.

Pracę Oddziału wspiera zespół sekretarek medycznych i informatyków.

We współpracy z czołowymi ośrodkami klinicznymi oddział prowadzi międzynarodową działalność naukową.

Stosowny w Oddziale sprzęt pochodzi wyłącznie od renomowanych producentów i reprezentuje zdobycze najnowszych technologii medycznych w swoich kategoriach.

Oddział słynie nie tylko z nowoczesnej bazy lokalowej i sprzętu, wysokiego poziomu kultury osobistej pracowników, tworzenia przyjaznej choremu atmosfery, kompleksowości leczenia, lecz przede wszystkim z profesjonalizmu i kompetencji personelu.

Kadra:

Lekarz Kierujący  Oddziałem:

 • dr n. med. Wiesława Kiszka - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Nefrolog

Starsi asystenci:

 • lek. med. Iwona Bożena Komsa - Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • lek. med. Dariusz Mierzwa - Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • lek. Sylwia Wojtusik 

Asystenci:

 • lek. med. Edyta Figiel-Hasiak - Lekarz Chorób Wewnętrznych

Młodsi asystenci:

 • lek. med. Sylwia Molik - Lekarz Rezydent

 

lek. med. Sylwia Wrzos

lek. med. Joanna Gierska

 

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Maria Sokal - Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego

Numery telefonów:

 • 15 8433 386 - Gabinet lekarski
 • 15 8433 385 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 15 8433 378 - Posterunek pielęgniarski
 • 15 8433 379 - Sekretariat

Adres e-mail:

 • nefrologia@szpital-stw.com

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ jest nowopowstałym, (Stacja Dializ oddana 01 grudnia 2002 r., a Oddział Nefrologiczny - czerwiec 2003 r.), nowoczesnym oddziałem specjalistycznym, w którym hospitalizowani są głównie chorzy wymagający szczegółowej diagnostyki i leczenia chorób nerek, wymagający leczenia nerkozastępczego oraz pacjenci przygotowywani do przeszczepu nerki. Oddział ma 20 łóżek nefrologicznych oraz 14 stanowisk dializacyjnych, wyposażony w sprzęt najnowszej generacji - sztuczna nerka firmy GAMBRO i FRESENIUS, gwarantujący wysoką jakość świadczonych usług.

W oddziale prowadzimy:

 • zabiegi hemodializy u pacjentów objętych programem przewlekłych hemodializ
 • leczenie chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek
 • przygotowywanie pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,
 • diagnostykę, leczenie i profilaktykę chorób nerek.

Dializa - metoda lecznicza polegająca na usuwaniu z organizmu nadmiaru produktów przemiany materii, zalegających z powodu niewydolności nerek.

Hemodializa - dializa zewnątrz ustrojowa, oczyszczanie krwi ze szkodliwych substancji za pomocą urządzenia zwanego "sztuczną nerką", metoda leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek.

Leczymy pacjentów z rejonu Stalowej Woli, Niska i okolic tych miast.

Oddział pełni dyżur całodobowy. Dużym udogodnieniem jest fakt, że posiadamy własny transport, dzięki któremu możemy dowozić naszych pacjentów na dializy. Oddział posiada stały dostęp do pracowni USG, Radiologii i CT. Chorzy mają wykonywany dostęp naczyniowy do hemodializ (przetoka A-V) w tutejszym Szpitalu na Oddziale Chirurgicznym.

Utrzymujemy stałą współpracę z Instytutem Transplantologii w Warszawie w zakresie przesyłania informacji o pacjentach zgłoszonych do zabiegu przeszczepu nerki. Współpracujemy również z Kliniką Nefrologii w Krakowie, kierowaną przez Pana Profesora Władysława Sułowicza - Regionalnego Konsultanta ds. Nefrologii i Dializoterapii oraz wieloma innymi ośrodkami klinicznymi.

 

Kadra:

p. o Lekarza kierującego oddziałem:

 • lek. Joanna Walotek

Starsi asystenci:

 •  lek. med. Krystyna Kolbuch

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek:

 • Alicja Reizer-Pater

Numery telefonów:

 • 15 8433 346 - Dyżurka pielęgniarek
 • 15 8433 344 - Gabinet lekarski
 • 15 8433 126 - Gabinet ordynatora
 • 15 8433 343 - Pielęgniarka Oddziałowa

Adres e-mail:

 • neonatologia@szpital-stw.com

W naszym oddziale po porodzie matka przebywa wraz z noworodkiem w pokoju w systemie "rooming-in". Pokoje są 1- lub 2-osobowe, wyposażone w stanowisko do przewijania i kąpieli dzieci. Trwają starania o to, by rodzice mogli wybierać czy swoje pociechy ubrać w śpiochy, pieluchy i kaftaniki własne czy szpitalne. Przez cały okres pobytu nad matką oraz dzieckiem czuwa i udziela wsparcia fachowy personel medyczny - lekarze, położne i pielęgniarki. Wdrażamy Program Promocji Karmienia Piersią. Zachęcamy wszystkie mamy do naturalnego sposobu żywienia noworodka i uświadamiamy dobrodziejstwa wypływające z tego faktu.

Wykonujemy:

 • podstawowe czynności pielęgnacyjne dotyczące mamy i noworodka,
 • diagnostykę i leczenie chorego noworodka,
 • badania screeningowe dotyczące wykrywania chorób metabolicznych i wad słuchu,
 • konsultacje ortopedyczne w kierunku niedorozwoju stawów biodrowych u dzieci,
 • pełne monitorowanie noworodków z podejrzeniem wrodzonej wady serca,
 • kompleksową ocenę neurologiczną rozwoju psychoruchowego dziecka.

Kontynuacja opieki nad noworodkami z grupy ryzyka odbywa się w Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci po wypisaniu małego pacjenta z oddziału. Posiadamy na oddziale:

 • respiratory,
 • stanowiska do resuscytacji noworodków,
 • inkubatory zamknięte,
 • lampy do fototerapii,
 • sprzęt monitorujący (kardiomonitory, pulsoksymetry, bilirubinometr służący do nieinwazyjnego pomiaru poziomu bilirubiny przy żółtaczce).

W trosce o prawidłowe żywienie dzieci na całym świecie, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), stworzyły inicjatywę Szpitala Przyjaznego Dziecku. Placówki odznaczone tym tytułem, wypełniają "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". Dnia 11 marca 2004 roku, Szpital został odznaczony tytułem "Szpital Przyjazny Dziecku", za realizację programu Promocji Karmienia Piersią z inicjatywy WHO/UNICEF. Odpowiadając wysokim kryteriom, staliśmy się 60 szpitalem w Polsce, a 2 na Podkarpaciu (po Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie), odznaczonych za osiągnięcie wysokiego standardu opieki nad matką, noworodkiem i propagowania karmienia piersią. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli dołączył w poczet jednostek o niekwestionowanej jakości w zakresie upowszechniania karmienia piersią, zgodnej z międzynarodowymi standardami.

 

Kadra:

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. med. Agnieszka Janiszewska
- Specjalista Neurolog

Z-ca lekarza kierującego oddziałem:

Starsi asystenci:

 • lek. med. Beata Barcicka - Kłosowska - Specjalista Neurolog
 • lek. med. Rafał Ziarek - Specjalista Neurolog
 • lek. med. Marcin Grzesik - Specjalista Neurolog
 • lek. med. Paweł Staszewski - Specjalista Neurolog
 • lek. med. Małgorzata Gierczak - Zdunek - Specjalista Neurolog, Specjalista  Balneologii i Medycyny Fizykalnej
 • lek. med. Kinga Flis - Specjalista Neurolog
 • lek. med. Piotr Cisłak - Specjalista Neurolog
 • lek. Joanna Lisowska - Specjalista Neurolog

Asystenci:

 • lek. med. Ewa Ptak - Lekarz Neurolog

Młodsi asystenci:

 • lek. Agata Ilnicka - Surma - Lekarz rezydent
 • lek. Anna Pysz - Lekarz rezydent

lek. med. Karol Paciura - Specjalista Neurolog

Psycholodzy:

 • mgr Elżbieta Wódz - starszy asystent, logopeda
 • mgr Izabela Erbel - Szymczyk - młodszy asystent

 Fizjoterapeuta:

 • mgr Alicja Łukasik - Dziadura

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Elżbieta Madej

Numery telefonów:

 • 15 8433 216 - Dyżurka pielęgniarek
 • 15 8433 215 - Gabinet Lekarski
 • 15 8433 327 - Ordynator
 • 15 8433 389 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 15 8433 145 - Sala udarowa
 • 15 8433 128 - Sekretariat

Adres e-mail:

 • neurologia@szpital-stw.com

Na oddziale prowadzimy:

 • diagnozowanie i leczenie chorób układu nerwowego,
 • pielęgnację i rehabilitację pacjentów hospitalizowanych w oddziale,
 • przygotowujemy i kierujemy chorych do dalszego diagnozowania lub leczenia operacyjnego w oddziałach neurochirurgicznych,
 • wykonywanie badań EEG.

Oddział ma stały dostęp do USG, echokardiografu Doppler oraz tomografu komputerowego.

Kadra:

p.o. Lekarz Kierujący Oddziałem

 • lek. med. Anna Schossler

Asystenci:

 • dr n.med. Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska

 • dr n.med Małgorzata Ozimek

 • lek. med. Marzena Porzycka

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • spec. piel. Alina Fil

Numery telefonów:

 • 15 8433217 - Holl pielęgniarki

 • 15 8433310 - Ordynator, Gabinet Lekarski

 • 15 8433309 - Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretariat

 • 15 8433314 - Pokój badań

Adres e-mail:

Oddział Okulistyczny powstał w 1956r. dzięki staraniom dr Anny Paszkiewiczowej pełniącej obowiązki Ordynatora.

Początkowo działał jako Pododdział Okulistyczny, a po przeniesieniu w 1989r. na V piętro budynku II Szpitala Powiatowego jako Oddział Okulistyczny.

Zakres usług oferowanych przez oddział:

 • fakoemulsyfikacja zaćmy aparatem Infinity firmy Alcon, ze wszczepem sztucznej soczewki, której moc wyliczamy za pomocą nowoczesnego biometru IOL Master 700

 • chirurgiczne usuwanie zmian patologicznych oka i aparatu ochronnego oka

 • operacje plastyczne powiek

 • prowadzenie zachowawczego leczenia zaburzeń siatkówki w przebiegu cukrzycy i schorzeń naczyniowych siatkówki laserem diodowym oraz usuwanie wtórnych zmętnień torebki tylnej po operacji zaćmy za pomocą laseru YAG

 • diagnostyka schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego za pomocą aparatu revo OCT

 • wykonywanie pola widzenia perymetrem statycznym, które służy do monitorowania przebiegu jaskry i innych schorzeń okulistycznych i neurologicznych

 • od wiosny 2021r. prowadzony jest Program Lekowy dotyczący leczenia wysiękowego AMD – iniekcje doszklistkowe leków grupy anty-VEGF

Kadra:

Lekarz Kierujący Oddziałem:
lek. med. Wiesław Dubielis
- Specjalista Otolaryngolog

z-ca Lekarza kierującego oddziałem:

 • lek. med. Małgorzata Kubis - Specjalista Otolaryngolog

Starsi asystenci:

 • lek. med. Tatiana Antonowicz - specjalista Foniatra, Otolaryngolog

Młodsi asystenci:

 • lek. Joanna Miklus

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek:

 • Ewa Podstawka - Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego

Numery telefonów:

 • 15 8433 388 - Gabinet Lekarski
 • 15 8433 279 - Ordynator

Adres e-mail:

 • laryngologia@szpital-stw.com

Prowadzimy:

 • Diagnostykę i leczenie chorób gardła, ślinianek, uszu, krtani nosa i zatok obocznych nosa u dzieci i dorosłych.
 • Diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych z zakresu laryngologii.
 • Diagnostykę i leczenie zaburzeń słuchu (dysponujemy komorą hiperbaryczną ).
 • Diagnostykę i leczenie zaburzeń mowy.
 • Diagnostykę i leczenie obturacyjnych bezdechów sennych i zespołów chrapania.
 • Diagnostykę i leczenie endoskopowe chorób górnych dróg oddechowych (polipy nosa, choroby krtani i zatok obocznych nosa).
 • Leczenie urazów twarzoczaszki ( rany , złamania).
 • Nadzór pooperacyjny w laryngologicznej Poradni przyszpitalnej.
 • Profilaktyka chorób górnych dróg oddechowych.
 • Profilaktyka i monitorowanie zakażeń wewnątrzoddziałowych.

Na Oddziale dysponujemy:

 • Blokiem Operacyjnym oraz własną salą zabiegowo-endoskopową,
 • sprzętem do operacji endoskopowych:sprzętem do diagnostyki słuchu
  • zatok,
  • polipów nosa,
  • endoskopowych operacji ucha (wybrane schorzenia)
 • sprzętem do leczenie bezdechów sennych i zespołów chrapania
 • sprzętem do leczenia zaburzeń mowy,
 • mikroskopami operacyjnymi

Do celów diagnostycznych dysponujemy możliwościami wykonania pełnych badań radiologicznych, tomografia komputerowa, rezonans, USG , badania analityczne w pełnym zakresie.

Ambicją Oddziału jest by w niedalekiej przyszłości:

 • poszerzyć zakres leczenia operacyjnego chorób uszu
 • leczenie urazów twarzoczaszki poszerzyć o leczenie rynoplastyczne.

 

Kadra:

Lekarz Kierujący Oddziałem:

 • lek. Dariusz Dąbek - Specjalista Pediatra

Starsi asystenci:

 • lek. Maria Kicińska - Specjalista Pediatra, Specjalista Kardiologii Dziecięcej
 • lek. Teresa Sroka - Lekarz Pediatra, Specjalista Chorób Zakaźnych

Asystenci:

 • lek. Bogusława Klijewicz - Lekarz Pediatra

Młodsi asystenci:

 • lek. Anna Kotulska - Wąsik - Lekarz rezydent 
 • lek. Jolanta Dworak - Lekarz rezydent
 • lek. Patrycja Solińska - Lekarz rezydent 

p. o Pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek:

 • mgr Joanna Duma

Numery telefonów:

 • 158433318 - Gabinet lekarski
 • 158433326 - Holl/Dyżurka pielęgniarska
 • 158433323 - Kuchenka oddziałowa
 • 158433321 - Lekarz dyżurny
 • 158433317 - Ordynator
 • 158433322 - Pielęgniarka Oddziałowa/Sekretariat Oddziału

Adres e-mail:

 • pediatria@szpital-stw.com

Oddział Pediatryczny Powiatowego Szpitala Specjalistycznego     w Stalowej Woli liczy ogółem 22 łóżka zlokalizowane w salach 2 i 3 osobowych, w tym 1 - łóżkowa sala intensywnego nadzoru medycznego wyposażona w niezbędny sprzęt do intubacji i prowadzenia wentylacji mechanicznej, monitory kardiologiczne, spirometry, nebulizatory, dostęp do źródła tlenu, próżnie, ssak. W obrębie oddziału zostały wydzielone 2 pokoje zabiegowe dla dwóch odcinków wyposażone w nowoczesny sprzęt do badania fizykalnego pacjenta pediatrycznego oraz 2 pokoje badań. W ramach oddziału wykonywane są pacjentom oddziału badania USG, Echokardiografii, EKG, Holtery czy badanie RR. Oddział Pediatryczny udziela świadczeń planowych i nagłych. Pełni dyżur pediatryczny w trybie ciągłym, całodobowym przyjmując i zaopatrując pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia głównie z powiatu stalowowolskiego, ale nie tylko. Dzieci przyjmowane są ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ewentualnie bez skierowania w przypadku pilnej konieczności hospitalizacji.

Oddział Pediatryczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem najczęstszych chorób wieku dziecięcego. W oddziale zatrudnieni są lekarze specjaliści z dziedziny pediatrii oraz lekarze w trakcie specjalizacji. Oddział obejmuje swoich pacjentów kompleksową opieką w oparciu o konsultacje z pozostałymi oddziałami szpitala oraz stałą współpracę z innymi ośrodkami medycznymi, również o wyższym poziomie referencyjnym. W razie konieczności kontynuowania specjalistycznego leczenia współpracujemy z ośrodkami takimi jak Centrum Zdrowia Dziecka – Klinika Kardiologii, ośrodkami klinicznymi w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie.

Oddział prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie szerokiej grupy schorzeń z zakresu pediatrii dla pacjentów  od okresu noworodkowego do 18 roku życia. W naszym oddziale diagnozujemy i leczymy choroby układów:

 • oddechowego,
 • krążeniowego,
 • moczowego,
 • pokarmowego,
 • krwiotwórczego,
 • nerwowego
 • oraz zatrucia.

Wykonujemy niezbędne badania obrazowe: MRI, TK, RTG (itd.) oraz testy alergiczne: panele wziewne, panele skórne, panele pediatryczne. Doświadczona kadra lekarska stanowi podstawę wysokiego poziomu świadczonych usług. Pozyskaliśmy również zgodę na prowadzenie dwóch miejsc specjalistycznych dla rezydentów w zakresie pediatrii. Młodzi rezydenci stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach specjalistycznych i stanowią niekwestionowane wsparcie bardziej doświadczonej kadry. Dodatkowym atutem oddziału są doświadczone i wykwalifikowane pielęgniarki stale podnoszące swoje umiejętności. Ich zaangażowanie w pracę z małym pacjentem jest nieocenioną pomocą w obniżaniu stresu u dziecka związanego z pobytem w szpitalu. Zawsze służą fachową pomocą oraz edukują zarówno małych pacjentów jak i opiekunów w zakresie zdrowia publicznego, diety i unikania infekcji.

Sympatyczny, oddany chorym dzieciom zespół lekarski oraz pielęgniarski zapewnia najmłodszym pacjentom szybki powrót do zdrowia w przyjaznej atmosferze.

W oddziale leczymy i diagnozujemy wszystkich małych pacjentów, w tym niżej wymienione schorzenia:

 • zaburzenia rytmu serca - całodobowe monitorowanie pracy serca metodą Holtera
 • nadciśnienie tętnicze u dzieci - całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego
 • padaczki - badanie EEG
 • wrodzone wady serca - badania USK
 • ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego - spiromertia

Oddział wyposażony jest w:

 • pulsoksymetry,
 • inkubator,
 • kardiomonitory,
 • pompy infuzyjne,
 • spirometr,
 • aparat do całodobowego monitorowania ciśnienia,
 • aparaty Holterowskie do całodobowego monitorowania Ekg,
 • aparaty Ekg,
 • inhalatory i nebulizatory,
 • materac p/odleżynowy,
 • sprzęt do diagnostyki obrazowej: ultrasonograf, echokardiograf.

Informacje dla rodziców/opiekunów przed planowym pobytem w oddziale:

Pobyt dziecka w szpitalu to ogromny stres zarówno dla malucha jak i jego opiekunów. Pomimo profesjonalnego podejścia pielęgniarek i lekarzy do dziecka to spokojny i przygotowany rodzic najlepiej zniweluje stres podopiecznego. Oba te aspekty są składową szybszego powrotu do zdrowia.

 • Przed przyjazdem do szpitala należy skompletować dokumenty dziecka: PESEL, skierowanie do szpitala, informacje o alergiach (szczególnie jeśli jest uczulone na leki) oraz w razie podwójnego obywatelstwa lub obywatelstwa niepolskiego odpowiedni dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń finansowanych przez NFZ w Polsce.
 • Opiekun ma prawo przebywać z dzieckiem w szpitalu przez całą dobę, ponosi wtedy częściową odpowiedzialność za opiekę nad maluchem. Aby ułatwić tę opiekę w naszym oddziale rodzicowi zostaje przydzielone łóżko do odpoczynku na sali razem z dzieckiem, bez uiszczania opłaty. Warto zabrać ze sobą dodatkowy koc lub wygodną poduszkę. Nie potrzeba zabierać ze sobą karimat lub śpiworów.
 • Dysponujemy również możliwością wykupienia wyżywienia całodobowego dla rodzica. Posiłek składa się ze śniadania, obiadu i kolacji. Cennik udostępniany jest w oddziale przy przyjęciu dziecka. Dodatkowo Oddział wyposażony jest w aneks kuchenny zawierający dużą lodówkę, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny oraz podgrzewacz do butelek z którego mogą korzystać wszyscy opiekunowie do przygotowania własnych posiłków, mleka dla dziecka, ciepłych napojów itd.
 • Do szpitala koniecznie należy spakować dziecku ubrania na zmianę wygodne piżamy, dres, szlafrok, śpiochy, kaftaniki i zapas bielizny na zmianę. Przybornik higieniczny powinien zawierać kapcie pod prysznic, ręczniki, kosmetyki odpowiednie dla dziecka takie jak stosowane w domu – żel pod prysznic, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, chusteczki nawilżane a dla maluszków zapas pieluch, butelkę i smoczek. Mimo iż w oddziale dostępne są przybory kuchenne warto również zabrać ze sobą ulubiony kubek do picia i sztućce dla dziecka.
 • Dodatkowo aby zapewnić dziecku przyjazną atmosferę i wypełnić czas oczekiwania na badania i wypis ze szpitala warto zabrać ze sobą ulubioną przytulankę, poduszkę i kocyk, kolorowanki i kredki, ulubioną książeczkę która pozwoli mu zasnąć czy tablet ze słuchawkami do oglądania bajek dzięki temu łatwiej się uspokoi i zaśnie w nowym miejscu.
 • Rodzice/opiekunowie/dzieci przebywające w oddziale bez opiekuna mogą korzystać z własnego telefonu komórkowego (należy pamiętać o ładowarce do telefonu), ale bez utrudniania procesu leczenia swojego dziecka i pozostałych chorych. W przypadku braku własnego telefonu istnieje możliwość skorzystania z telefonu bezprzewodowego znajdującego się w dyżurce pielęgniarskiej za pośrednictwem personelu Oddziału.
 • Ze względu na obowiązujący stan epidemii i ograniczenia odwiedzin w szpitalu można również odbierać paczki od rodziny z brakującymi rzeczami na zmianę lub przekąskami.
 • W salach dostępna jest sieć telewizorów od zewnętrznego dostawcy z opłatą monetową – przydadzą się więc drobne (2zł, 5zł) do uruchomienie urządzenia.
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi uregulowane jest w "Regulaminie dla rodziców/opiekunów przebywających wraz z dzieckiem w Oddziale Pediatrycznym". Regulamin dostępny jest na oddziałowej tablicy ogłoszeń.

Spokój i pozytywne nastawienie to najważniejsze wartości, które rodzic musi zabrać ze sobą do szpitala. Dziecko adaptuje się i chłonie jak gąbka zachowanie opiekuna. Jeśli opiekun będzie spokojny maluch również zniesie pobyt w szpitalu w mniejszym stresie.

Kadra:

p. o Lekarza kierującego oddziałem:

 • lek. med. Tomasz Adamczyk - Specjalista Ginekolog - Położnik

Z-ca Lekarza kierującego oddziałem:

 • lek. med. Ryszard Szymański - Specjalista Ginekolog - Położnik

Starsi asystenci:

 • lek. med. Alfred Micał - Specjalista Ginekolog - Położnik
 • dr n. med. Ryszard Napierała - Specjalista Ginekolog - Położnik
 • dr n. med. Piotr Pacański - Specjalista Ginekolog - Położnik
 • lek. med. Krzysztof Paśko - Specjalista Ginekolog - Położnik
 • lek. med.  Karolina Suchocka - Specjalista Ginekolog - Położnik
 • lek. med. Wiktor Świercz - Specjalista Ginekolog - Położnik
 • lek. med. Małgorzata Wilk - Mądzik - Specjalista Ginekolog - Położnik
 • lek.  Piotr Zymróz - Specjalista Ginekolog - Położnik
 • lek. med. Zenon Zymróz - Specjalista Ginekolog - Położnik

Lekarze współpracujący:

 • lek. med. Ewelina Szybiak - lekarz rezydent

 Położna Oddziałowa:

 • mgr Teresa Wysocka - Specjalista pielęgniarstwa  położniczego

Psycholog:

 • mgr Anna Pamuła-Kaczmarczyk

  Numery telefonów:

 • 15 8433 226 - Ginekologia - Gabinet lekarski
 • 15 8433 338 - Ginekologia - Korytarz
 • 15 8433 330 - Ginekologia - Pielęgniarka oddziałowa
 • 15 8433 329 - Ginekologia - Sekretariat
 • 15 8433 328 - Ordynator
 • 15 8433 358 - Blok Porodowy
 • 15 8433 349 - Położnictwo
 • 15 8433 342 - Położnictwo - Sekretariat

Adres e-mail:

Oddział Ginekologiczno - Położniczy Szpitala w Stalowej Woli zorganizowany został w 1953 roku. Obecnie posiada 40 łóżek i zlokalizowany jest na dwóch kondygnacjach budynku Szpitalnego.

Na pierwszym piętrze znajduje się Położnictwo z Noworodkami w tym: blok porodowy z łóżkami do porodów rodzinnych, pokój do porodów w imersji wodnej, pokoik relaksacyjny oraz sala przedporodowa 3-łóżkowa.

Klimatyzowany blok porodowy wyposażony jest w nowoczesne łóżka porodowe oraz sprzęt pozwalający na przyjmowanie wygodnych pozycji w okresie porodu. Przy bloku porodowym znajduje się klimatyzowana sala do cięć cesarskich. Oddział matek wyposażony jest 2-u osobowe sale w systemie "rooming in". Pokoje matek są kolorowe i wyposażone w sprzęt audiowizualny. W oddziale znajduje pokój odwiedzin.

Dnia 11 marca 2004 roku Oddział razem ze Szpitalem został odznaczony tytułem "Szpital Przyjazny Dziecku". Placówki odznaczone tym tytułem wypełniają "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". Odpowiadając wysokim kryteriom staliśmy się 60- tym szpitalem w Polsce, a 2-gim na Podkarpaciu odznaczonym za osiągnięcie wysokiego standardu opieki nad matką i noworodkiem oraz propagowanie karmienia piersią. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli dołączył w poczet jednostek o niekwestionowanej jakości w zakresie upowszechniania karmienia piersią zgodnej z międzynarodowymi standardami.

Przy oddziale prowadzona jest przez położne bezpłatna "Szkoła Rodzenia" obejmująca swym zakresem zajęcia teoretyczne i ćwiczenia dla ciężarnych mające na celu przygotowanie do porodu i przyszłego macierzyństwa.

Oddział Ginekologiczny z wydzielonymi salami dla patologii ciąży usytuowany jest na drugim piętrze. Jest wyposażony w klimatyzowaną salę operacyjną, dwie nowoczesne pracownie USG, pracownię cytologiczno - kolposkopową z nowoczesną aparaturą videokolposkopową oraz salę zabiegową z aparatem do kriochirurgii.

Prowadzimy szeroki zakres działalności medycznej w specjalizacji ginekologii i położnictwa.

Świadczy o tym:

 • duża liczba porodów
 • szkoła rodzenia
 • porody rodzinne
 • porody w imersji wodnej

Atutami w ginekologii są zaś:

 • wysoki poziom diagnostyki chorób szyjki macicy w oparciu o badania cytologiczne i kolposkopowe
 • histeroskopie diagnostyczne i zabiegowe
 • laparoskopie diagnostyczne i zabiegowe
 • solidna i nowoczesna operatywa z zastosowaniem materiałów syntetycznych

Dużym osiągnięciem oddziału jest wprowadzenie nowego typu operacji autorstwa byłego ordynatora (operatio modo Napierała RFV cytowanego w literaturze światowej) dla kobiet z zaburzeniem statyki narządu rodnego w podeszłym wieku, które do tej pory były dyskwalifikowane z operacji innymi dotychczasowymi metodami ze względu na wiek bądż współistniejące choroby, a tym samym skazane były na kalectwo.

W naszym oddziale stawiamy na gruntowne kształcenie. Kadra lekarska to lekarze z II stopniem specjalizacji, z dużym doświadczeniem i długoletnim stażem nadal systematycznie szkolący się. Kadra zapewnia wykonywanie usług medycznych na wysokim poziomie. Wprowadzenie nowych technik operacyjnych zmniejsza do minimum częstość powikłań i skraca czas pobytu pacjentek w oddziale.

Doświadczona i także szkoląca się ciągle kadra położnych zapewnia bezpieczeństwo i opiekę pielęgniarską na wysokim poziomie.

Dużą uwagę przykładamy do zachowania intymności podczas badań i zabiegów (ograniczenie do minimum osób personelu medycznego uczestniczącego w badaniu ginekologicznym).

Na zakończenie godnym wspomnienia jest fakt, że ciągła realizacja dobrej opieki położniczej skutkuje niskim odsetkiem porodów przedwczesnych oraz bardzo niskim odsetkiem umieralności okołoporodowej (na poziomie światowym).

Oddział współpracuje na bieżąco z oddziałami ginekologiczno-położniczymi szczebla wojewódzkiego w Rzeszowie, klinikami w Lublinie i Warszawie, Centrum Matki Polki w Łodzi oraz z "bankiem komórek macierzystych".

 

INFORMACJE DLA PACJENTEK RODZĄCYCH

PAKIET PORODOWY

Oczekując na poród    warto    wcześniej pomyśleć o przygotowaniu niezbędnych rzeczy, czyli przygotować tzw. pakiet porodowy, a w nim:

Dokumenty:

 • dowód tożsamości

 • karta przebiegu ciąży

 • numer NIP pracodawcy lub własny w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

 • skierowanie do szpitala nie jest wymagane

Wyniki badań:

- grupa krwi i czynnik Rh (oryginał)

- USG- wszystkie wyniki wykonane w obecnej ciąży

- wynik badań po 35 tyg. ciąży tj. wymaz z dróg rodnych    i odbytu w kierunku paciorkowca, badania HBS, HIV

- inne istotne wyniki badań, konsultacji np. konsultacja okulistyczna, kardiologiczna, ortopedyczna itp.

Rzeczy dla mamy:

- na czas porodu 1 koszula, 2 wygodne koszule do karmienia

- szlafrok dostosowany do pory roku

- skarpetki

- papcie

- klapki kąpielowe

- 2 ręczniki

- jednorazowe pieluchy poporodowe np. Bella

- majtki jednorazowe siateczkowe

- staniki do karmienia

- wkładki laktacyjne

- ewentualnie odciągacz pokarmu

- przybory toaletowe, kosmetyczne

- leki, jeśli są przyjmowane    na stałe

- woda niegazowana, soki

- jakieś przekąski

Dla dziecka:

 

- pieluszki pampers

- chusteczki pielęgnacyjne jednorazowe

- zapewniamy ubranka i rożki dla noworodków ( jeśli ktoś ma życzenie można przynieść swoje ubranka dla dziecka)

Na powrót do domu:

- ubranie dla Mamy odpowiednie do pory roku

-dla dziecka również ubranie dostosowane do pory roku i pogody:

body, kaftanik i śpioszki lub pajacyk, czapeczka, kombinezon lub śpiworek, koc, fotelik samochodowy, nosidełko.

 

 

                                                                                                                            Serdecznie zapraszamy

 

 

Kadra:

Lekarz Kierujący Oddziałem:                                                    

 • lek. med.  Piotr Kułacz - Specjalista Psychiatrii

Starsi asystenci:

 • mgr Urszula Gola - Specjalista Psychologii Klinicznej
 • lek. med. Krzysztof Krowiak - Specjalista Psychiatrii
 • lek. med. Radosław Leśniak - Specjalista Psychiatrii
 • lek. med. Konrad Szczęś - Specjalista Psychiatrii
 • lek. med. Justyna Sajkiewicz - Specjalista Psychiatrii
 • lek. med. Paulina Zajdel - Specjalista Psychiatrii

 Młodsi asystenci:

 • lek. Kamil Dworak - Lekarz rezydent
 • lek. Konrad Fajer - Lekarz rezydent
 • lek. Rafał Grzesiakowski - Lekarz rezydent
 • lek. Gabriela Hołowacz - Lekarz rezydent
 • lek. Elżbieta Szpiech - Lekarz rezydent
 • lek. Szymon Struk - Lekarz rezydent

Psycholodzy:

 • mgr Monika Chmielowiec - Specjalista Psychologii Klinicznej

Pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek:

 • Bożena Żyrek

Numery telefonów:

 • 15 8433 106 - Gabinet Lekarski
 • 15 8433 105 - Gabinet Ordynatora
 • 15 8433 107 - Gabinet Psychologa
 • 15 8433 115 - Gabinet zabiegowy (Elektrowstrząsy)
 • 15 8433 113 - Izba Przyjęć
 • 15 8433 108 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 15 8433 123 - Pokój badań
 • 15 8433 111 - Punkt Pielęgniarski odc. męski
 • 15 8433 110 - Punkt Pielęgniarski odc. żeński
 • 15 8433 114 - Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Adres e-mail:

 • psychiatria@szpital-stw.com

Oddział Psychiatryczny został utworzony 01 kwietnia 2004 r. licząc 65 łóżek ogólnopsychiatrycznych z wyodrębnioną częścią detoksykacyjną od alkoholu 15-łóżkową na parterze. Od 2006r podpisano kontrakt z NFZ na Oddział leczenia alkoholowych zespół abstynencyjnych - OLAZA, który uzyskał samodzielność, jako jedyny tego typu oddział w woj. podkarpackim stanowiąc pierwszy etap do terapii odwykowej, której kontynuację można prowadzić w całodobowym i dziennym WOTUiW w Stalowej Woli-Rozwadów, jak też przyszpitalnej Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu zatrudniającej certyfikowany personel terapii uzależnienia od alkoholu.

Oddziały Psychiatryczny i OLAZA oraz PZP i PTUiW mieszczą się w osobnym budynku na terenie szpitala ogólnego. Oba oddziały funkcjonują w trybie stałej, 24-godzinnej gotowości dyżuru ostrego. Mamy umowę z NFZ na wszystkie usługi psychiatrii dorosłych oraz osób uzależnionych od alkoholu. Oddział psychiatryczny posiada akredytację dla prowadzenia podyplomowych staży specjalizacyjnych w dziedzinie psychiatrii dorosłych, psychiatrii konsultacyjnej i poradnianej dla lekarzy realizujących specjalizację nie tylko w psychiatrii, ale też innych specjalności lekarskich.

Obecnie piędziesięciołóżkowy oddział zajmuje się kompleksową terapią chorób i zaburzeń psychicznych. Obok leczenia farmakologicznego prowadzone są badania psychologiczne i psychoterapia, zajęcia terapeutyczne (terapie zajęciowe, społeczność pacjentów), badania laboratoryjne i diagnostyczne / KT i MRI głowy, EEG / oraz w miarę potrzeby dodatkowe badania konsultacyjne. Pacjenci maja możliwość korzystania z Pracowni Terapeutycznej w ramach której uczestniczyć oni mogą w zajęciach muzykoterapii, plastycznych oraz zręcznościowych. Lekarze oddziałowi i psycholodzy prowadzą Poradnię Zdrowia Psychicznego, w której pacjenci mają zapewnioną kontynuację leczenia poszpitalnego i wsparcie psychologiczne indywidualne oraz grupowe w postaci terapii dla osób po epizodzie psychozy.

Od 2006r. dzięki bogatej ofercie świadczeń i stosownej liczbie specjalistów zdobył najwyższy stopień referencji przyznawany przez NFZ przy kontraktowaniu usług. Wówczas też zainicjowano leczenie EW dzięki zakupionemu najnowocześniejszemu urządzeniu amerykańskiej firmy Mecta Corporation SPECTRUM 5000Q. Zabiegi EW wykonywane są w doskonałej współpracy z lekarzami anestezjologami z OIOMu, którzy profesjonalnie wykonują narkozę pacjentów.

CHARAKTERYSTYKA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Oddział jest przeznaczony dla chorych powyżej 18r. życia ze wszelkimi zaburzeniami psychicznymi.
Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską. Udzielamy różnorodnych świadczeń medycznych, prowadzimy diagnostykę psychiatryczną, psychologiczną, przeprowadzamy konsultacje specjalistyczne, badania laboratoryjne, EEG, KT głowy. Stosujemy leczenie biologiczne oraz oddziaływania psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

W oddziale realizowane jest wsparcie dla osób z pierwszym i kolejnymi epizodami schizofrenii oraz depresją obejmujące oprócz diagnostyki wraz z leczeniem, cykl zajęć psychoedukacyjnych dla pacjentów z ich rodzinami. W ramach programu diagnostyczno- terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu pacjenci oprócz detoksykacji, otrzymują podstawowe informacje o problemie uzależnień, są motywowani do dalszego leczenia i kierowani do stosownych placówek.

Po leczeniu w oddziale całodobowym istnieje możliwość kontynuacji terapii w Poradni Zdrowia Psychicznego u wybranego lekarza. Oddział Psychiatrii i OLAZA aktywnie uczestniczy przeciwko dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorych psychicznie. W najbliższej przyszłości planowane jest otwarcie Dziennego Oddziału Psychiatrii oraz Oddziału psychogeriatrii i Oddziału Psychiatrii dla przewlekle chorych oraz realizacja ustrukturalizowanych programów psychoedukacyjnych dla chorych na schizofrenię i choroby afektywne.

 

Kadra:

p.o. Kierownik pracowni:

 •  lek. med. Anna Wilczyńska - Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Starsi Asystenci:

 • lek. med. Anna Chrzan-GajewskaSpecjalista Radiodiagnostyki
 • lek. Karolina Zaremba - Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 • lek. med. Marta Warpechowska - Specjalista Radiodiagnostyki

Młodsi Asystenci: 

 • lek. Maciej Całka - Lekarz Rezydent
 • lek. Mateusz Ławiński - Lekarz Rezydent
 • lek. med. Karolina Tokarczyk

Numery telefonów:

 • 15 8433 213 - Pokój socjalny
 • 15 8433 281 - Pracownia EEG
 • 15 8433 242 - Pracownia EEG dla dzieci
 • 15 8433 261 - Pracownia EKG
 • 15 8433 228 - Pracownia RTG
 • 15 8433 334 - Pracownia Tomografii Komputerowej
 • 15 8433 220 - Pracownia USG
 • 15 8433 129 - Pracownia USG dla dzieci
 • 15 8433 335 - Z-ca kierownika

Adres e-mail:

Dokumenty do pobrania:

Skierowanie na badanie tomografii komputerowej

Przygotowanie pacjenta

Informacje dla lekarza kierującego

Badania wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej:

 • Zdjęcie klatki piersiowej PA (przednio tylne)
 • Zdjęcie klatki piersiowej boczne
 • Zdjęcie klatki piersiowej (dzieci do lat 6)
 • Zdjęcie klatki piersiowej PA i boczne z barytem + kontrast
 • Zdjęcie klatki piersiowej z barytem (dzieci do lat 6 + kontrast)
 • Badanie tarczycy
 • Badanie przełyku + kontrast
 • Badanie żołądka i dwunastnicy + kontrast
 • Badanie jelita cienkiego + kontrast
 • Pasaż przewodu pokarmowego + kontrast
 • Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
 • Cholangografia dożylna + kontrast
 • Cholecystografia doustna + kontrast
 • Badanie ciąży
 • Salpingografia HSG + kontrast
 • Urografia + kontrast
 • Urografia minutowa + kontrast
 • Cystouretrografia + kontrast
 • Fistulografia + kontrast
 • Flebografia + kontrast
 • Zdjęcie czaszki (AP i boczne)
 • Zdjęcie celowane siodełka tureckiego
 • Zdjęcie oczodołu (2 PA i boczne)
 • Zdjęcie zatok
 • Zdjęcie żuchwy (PA i boczne)
 • Zdjęcie łuków jarzmowych
 • Zdjęcie kości nosa
 • Zdjęcie kanałów nerwu wzrokowego (obu)
 • Zdjęcie uszu
 • Badanie ślinianki + kontrast
 • Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i boczne
 • Zdjęcie kręgosłupa piersiowego AP i boczne
 • Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego AP i boczne
 • Zdjęcie kręgu obrotowego i szczytowego
 • Zdjęcie kości ogonowej
 • Zdjęcie miednicy małej
 • Zdjęcie stawu krzyżowo - biodrowego (skosy)
 • Zdjęcie stawu biodrowego
 • Zdjęcie stawów biodrowych
 • Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych dzieci do lat 14
 • Zdjęcie kości krzyżowej
 • Zdjęcie żeber AP i skos (jedna strona)
 • Zdjęcie żeber AP i skos (dwie strony)
 • Zdjęcie mostka
 • Zdjęcie podżebrza
 • Zdjęcie obojczyka
 • Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego
 • Zdjęcie stawu barkowego
 • Zdjęcie kości ramieniowej
 • Zdjęcie stawu łokciowego
 • Zdjęcie przedramienia
 • Zdjęcie nadgarstka
 • Zdjęcie stopy
 • Zdjęcie stóp
 • Zdjęcie palca
 • Zdjęcie łopatki
 • Zdjęcie kości udowej
 • Zdjęcie kolana AP i boczne
 • Zdjęcie kolan (obu)
 • Zdjęcie kości podudzia
 • Zdjęcie stawu skokowego
 • Zdjęcie kości piętowej
 • Tomografia klasyczna płuc
 • Tomografia klasyczna serca
 • Tomografia klasyczna uszu
 • Tomografia klasyczna klatki piersiowej
 • Tomografia klasyczna głowy
 • Tomografia klasyczna krtani
 • Tomografia klasyczna szyi
 • Określenie wieku szkieletowego
 • Mammografia
 • Galaktografia po mammografii + kontrast
 • Biopsja stereotaktyczna pod kontrolą mammografii + igła biopsyjna
 • Zdjęcie dłoni (jednej)
 • Zdjęcie obu dłoni
 • Zdjęcie kości śródręcza
 • Zdjęcie kości śródstopia
 • RTG twarzoczaszki
 • Zdjęcie kręgosłupa ThL

Badania wykonywane w Pracowni Tomografii Komputerowej:

 1. Komputerowa tomografia głowy
 2. Komputerowa tomografia głowy - z kontrastem
 3. Komputerowa tomografia uszu
 4. Komputerowa tomografia uszu - z kontrastem
 5. Komputerowa tomografia zatok i twarzoczaszki - 1projekcja
 6. Komputerowa tomografia zatok i twarzoczaszki - z kontrastem / 2 projekcje
 7. Komputerowa tomografia oczodołów
 8. Komputerowa tomografia oczodołów - z kontrastem / 2 projekcje
 9. Komputerowa tomografia szyi
 10. Komputerowa tomografia szyi - z kontrastem
 11. Komputerowa tomografia krtani
 12. Komputerowa tomografia krtani - z kontrastem
 13. Komputerowa tomografia klatki piersiowej
 14. Komputerowa tomografia klatki piersiowej - z kontrastem
 15. Komputerowa tomografia śródpiersia
 16. Komputerowa tomografia śródpiersia - z kontrastem
 17. Komputerowa tomografia nerek
 18. Komputerowa tomografia nerek - z kontrastem
 19. Komputerowa tomografia jamy brzusznej
 20. Komputerowa tomografia jamy brzusznej - z kontrastem
 21. Komputerowa tomografia wątroby
 22. Komputerowa tomografia wątroby - z kontrastem
 23. Komputerowa tomografia trzustki
 24. Komputerowa tomografia trzustki - z kontrastem
 25. Komputerowa tomografia miednicy małej
 26. Komputerowa tomografia miednicy małej - z kontrastem
 27. Komputerowa tomografia kręgosłupa 1- segment ruchowy
 28. Komputerowa tomografia kręgosłupa 1- segment ruchowy - z kontrastem
 29. Komputerowa tomografia kości kończyn i dużych stawów
 30. Komputerowa tomografia siodełka tureckiego

Kierownik Pracowni:

 • lek. Jolanta Korniak

Numery Telefonów:

 • 15 8433249 - Rejestracja

Obecnie Pracownia Endoskopii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wykonuje bezpłatne badania jelita grubego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Pracownia Endoskopowa Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli bierze udział w programie od 2014 roku. Badania są adresowane do osób między 50 a 65 rokiem życia, a także osób od 40 roku życia, jeżeli w rodzinie - u krewnych I stopnia stwierdzono raka jelita grubego.

Aby zapisać się na bezpłatną kolonoskopię przesiewową w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, trzeba się skontaktować telefonicznie z Pracownią Endoskopii stalowowolskiego szpitala  – tel. 15  843 32 49, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -14:30.

 

Kadra:

Kierownik Laboratorium:

mgr Marcin Tutak - Diagnosta Laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Prawo wykonywania zawodu: 10560

Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej:

mgr Marta Rokicka - Diagnosta Laboratoryjny

Kierownik Pracowni Serologicznej z Bankiem Krwi:

mgr Joanna Żak - Diagnosta Laboratoryjny, Specjalista Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej                                                                                                                              

Numery telefonów:

 • 158433360 - Kierownik Laboratorium
 • 158433222 - Laboratorium
 • 158433362 - Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
 • 158433297 - Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi

Adres e-mail:

W skład Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej  wchodzą 3 pracownie:

 • Laboratorium
 • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
 • Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi

Wszystkie pracownie wyposażone są w nowoczesną aparaturę i systemy analityczne.
Laboratorium jest czynne całą dobę i wykonuje w szczególności:

 • badania rutynowe z zakresu analityki, mikrobiologii i serologii transfuzjologicznej: w dniach i godzinach zasadniczej pracy laboratorium
 • badania dyżurowe: poza godzinami normalnej pracy laboratorium

Do zadań Działu Diagnostyki Laboratoryjnej należą:

 • sprostać rosnącym potrzebom pacjentów i personelu medycznego poprzez wykonywanie badań na najwyższym poziomie
 • wykonywanie badań właściwości fizykalnych i składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin w celu rozpoznawania chorób i ich zapobieganiu
 • wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych i z zakresu serologii transfuzjologicznej tak, aby spełniały one wymagania co do jakości badań (wiarygodność, porównywalność, reprezentatywność, dostępność)
 • wykonywanie badań na rzecz pacjentów Szpitala, przychodni specjalistycznej i pacjentów indywidualnych.

Wykaz wykonywanych badań laboratoryjnych w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej:

Analityka ogólna
 • Mocz badanie ogólnie + analiza osadu pod mikroskopem
 • Białko w moczu dobowym
 • Ciała ketonowe w moczu
 • Bilirubina w moczu
 • Glukoza w moczu
 • Urobilinogen w moczu
 • Krew utajona w kale – test kasetkowy
 • Kalprotektyna – test kasetkowy (jakościowo)
 • Kalprotektyna - Ilościowo
 • PH kału
 • Resztki pokarmowe w kale
Hematologia, koagulologia
 • Morfologia krwi z rozmazem (5 DIFF)
 • Morfologia krwi bez rozmazu
 • Morfologia 3DIFF+ CRP
 • Odczyn Biernackiego OB.
 • Retikulocyty Fluorescencyjnie + Morfologia krwi
 • Płytki krwi Fluorescencyjne (PLT -F) + Morfologia bez rozmazu
 • Płytki krwi Fluorescencyjne (PLT-F) + Morfologia z rozmazem 5 DIFF
 • APTT
 • PT (INR)
 • D-dimer
 • Fibrynogen
 • Białko C-reaktywne (CRP)
 • Komórki LE (przeciwciała)
 • Antytrombina II, aktywność
 • Czynnik V Leiden
 • Białko C-aktywność
 • Białko S wolne
 • FAG (szkiełko)
 
Chemia kliniczna
 • Aminotransferaza alaninowa ALT
 • Aminotransferaza asparaginowa AST
 • Albumina
 • Amylaza
 • Białko całkowite
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Bilirubina całkowita
 • Chlorki w surowicy
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Cholesterol LDL
 • Trójglicerydy
 • Lipidogram (CHOL. Całkowity, HDL, nie HDL, LDL, TG)
 • Fosfataza alkaliczna
 • Fosfor nieorganiczny
 • Fosfor w moczu
 • Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • Glukoza we krwi
 • Kinaza fosfokreatynowa CK całk.
 • Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB
 • Kreatynina (enzymatyczna)
 • Kreatynina eGFR (przesączanie)
 • Kreatynina w moczu dobowym
 • Kwas moczowy
 • Kwas moczowy w moczu dobowym
 • Magnez całkowity Mg
 • Magnez w moczu
 • Mleczany
 • Mocznik
 • Mocznik w moczu dobowym
 • Osmolalność surowicy
 • Potas
 • Potas w moczu dobowym
 • Sód
 • Sód w moczu dobowym
 • Równowaga kwasowo-zasadowa RKZ
 • Wapń całkowity Ca
 • Wapń zjonizowany Ca2+
 • Wapń w moczu dobowym
 • Sód, Potas, Chlorki (Elektrolity)
 • Lipaza
 • LDH – Dehydrogenaza mleczanowa
 • Hemoglobina glikowana HbA1c
 • Oznaczenie pochodnych hemoglobiny
 • Żelazo (Fe)
 • UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza)
 • TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)
 • Transferyna
 • Wysycenie transferyny
 • Mioglobina
 • Hemocysteina
 • Beta- 2- mikroglobulina
 • Ceruloplazmina
 • Lańcuchy lekkie kappa
 • Lańcuchy lekkie kappa w moczu
 • Białko monoklonalne ilościowo
 • Fosfataza kwaśna (ACP)
 • Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo
 • ACE -enzym konwertujący
 • Proteinogram (Elektroforeza białek w surowicy)
Immunodiagnostyka
 • Antygen Ca 125
 • Antygen Ca 15.3
 • Antygen Ca 19.9
 • Ca 72-4
 • Cyfra 21-1
 • Antygen karcinoembrionalny CEA
 • Antygen swoisty dla stercza TPSA całkowite
 • FPSA (PSA wolny)
 • Panel wyliczany FPSA/TPSA (wolny/całkowitego)
 • ΒHCG (Beta gonadotropina kosmówkowa)
 • Estradiol
 • Ferrytyna
 • Hormon folikulotropowy FSH
 • Hormon luteinizujący LH
 • Hormon tyreotropowy TSH
 • Immunoglobulina A (IgA)
 • Immunoglobulina G (IgG)
 • Immunoglobulina M (IgM)
 • Immunoglobulina E (IgE całkowite – total)
 • Progesteron
 • Prolaktyna
 • Prokalcytonina – Ilościowo
 • Testosteron
 • Testosteron wolny
 • Trijodotyronina wolna FT3
 • Tyroksyna wolna FT4
 • Troponina Ths (wysokoczuła)
 • AFP (Alfa-fetoproteina)
 • Kortyzol
 • PTH (Parahormon)
 • Kwas foliowy
 • NT-proBNP (peptyd natriuretyczny)
 • Witamina D
 • Witamina B12
 • Anty TG
 • Anty TPO
 • HE4
 • Wskaźnik ROMA
 • AMH -hormon anty-Mullerowski
 • ANA1 (ANA profili)
 • ANA 2 -Test kompleksowy
 • ANA 3 (ANA profil 3)
 • Przeciwciała anty-CCP
 • Przeciwciała p/płytkowe
 • P/c kardiolipinowe IgM
 • P/c kardiolipinowe IgG
 • P/c p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty GAD)
 • P/c p. fosfatazie tyrozynowej
 • P/c p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty GAD) IgG -ilościowo
 • Panel wątrobowy pełny ( ANA2, AMA, ASMA, anty-KLM, anty-LSP, anty-SLE) metllF Panel wątrobowy specjalistyczny ( anty-KLM-1, anty SLA/LP, AMA M2,) met. Immunoblott
 • Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SIA) met. IIF
 • P/c p. gliadynie (AGA) w klasie IgA met. IIF
 • P/c p. gliadynie (AGA) w klasie IgG met. IIF
 • P/c p. mitochondrialne (AMA) met. IIF
 • P/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF
 • P/c p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF
 • P/c p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA
 • P/c p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM łącznie met. ELISA
 • P/c p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA
 • P/c p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA
 • P/c p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM łącznie met. ELISA
 • Antykoagulant toczniowy
 • P/c p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
 • P/c p. czynnikowi wew. Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF
 • P/c przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA
 • Mukowiscydoza met. PCR
 • TRAK (przeciwciała przeciw receptorowi TSH)
 • P/c. Przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA, met. IIF
 • Chromosom Philadelphia
 • Mutacja JAK 2V617F
 • Przeciwciała p/akwaporynie 4 IFF
 • HLA-B27
 • Haptoglobina
 • Insulina
 • Insulina po obciążeniu (75g glukozy 0, 1,2, 3)
 • C-peptyd
 • ACTH (hormon adrenokortykotropowy)
 • DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)
 • Aldosteron
 • Hormon wzrostu (IGF)
 • Erytropoetyna
 • Estriol wolny
 • SCC - antygen
 • Beta-2-mikroglobulina
Diagnostyka Infekcji
 • Anty HBs (ECLIA) – przeciwciała - ilościowo
 • Anty HCV ( ECLIA) przeciwciała (test jakościowy)
 • HIV-combi (ECLIA) antygen HIV-1+przeciwciała HIV 1 i HIV 2 (jakościowo)
 • Rotawirusy i Adenowirusy w kale
 • Helicobacter pyroli IgG – przeciwciała ( test ilościowy )
 • Helicobacter- Pylori w kale
 • Borelioza IgM ELFA
 • Borelioza IgG ELFA
 • Western blot - Borrellia IgG
 • Western blot - Borrellia IgM
 • Mononukleoza – przeciwciała heterofilne (test jakościowy)
 • Toxo IgG – Toksoplazmoza – przeciwciała IgG (test ilościowy)
 • Toxo IgM –Toksoplazmowa- przeciwciała IgM (test ilościowy)
 • Toksoplazmoza IgG - awidność
 • Różyczka IgG
 • Różyczka IgA
 • HbsAg – Antygen HBs Ag
 • HBs Ag test potwierdzenia
 • Clostridium difficile (toksyna A+B)
 • Test RSV
 • Mononukleoza - EBV VCA/EA IgG
 • Mononukleoza - EBV VCA/EA IgM
 • Influenza (grypa) A/B
 • Enterowirus
 • CMV (wirus cytomegalii) IgM
 • CMV (wirus cytomegalii) IgG
 • CMV (cytomegalovirus) IgG- awidność
 • CMV (cytomegalovirus) met. PCR jakościowo
 • TORCH(panel 1) klasa IgM (toksoplazmoza, różyczka, CMV, HSV, HSV2)
 • TORCH(panel 2) klasa IgG (toksoplazmoza, różyczka, CMV, HSV, HSV2)
 • EBV (Epstein Barr Virus) IgG
 • EBV (Epstein Barr Virus) IgM
 • Przeciwciała p. gliście ludzkiej (Ascaris lumbrieoides)
 • Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (Glista psia)
Diagnostyka alergii
 • Alergie - Panel pediatryczny (Euroimmun)
 • Alergie - Panel atopowy (Euroimmun)
 • Alergie - Panel wziewny (Euroimmun)
 • Alergie - Panel pokarmowy (Euroimmun)
 • Celiakia IgG (Euroimmun)
 • Celiakia IgA (Euroimmun)
 • Genetyczna diagnostyka Celiakii (gen DQ2/DQ8)
 • IgE sp. Gluten
 • Testy skórne alergiczne dla jednego pacjenta wykonane w oddziale
Toksykologia, leki, pierwiastki śladowe
 • Lit
 • Cynk ilościowo
 • Miedź ilościowo
 • Poziom kwasu walproinowego w surowicy
 • Poziom karbamazepiny w surowicy
Badania serologiczne
 • ASO – test lateksowy
 • VDRL
 • USR
 • Odczyn Waalera- Rosa
 • Czynnik reumatoidalny RF – test lateksowy
Inne
 • Cysty lamblii w kale ( test chromatograficzny)
 • Kał na pasożyty
 • Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych u ciężarnych-test LEN i PTA-LISS
 • BTA ( Bezpośredni Test Antyglobulinowy)
 • Oznaczenie antygenu w układzie Rh
 • Oznaczenie antygenu K układu KELL
 • Odpis grupy krwi
Badania Mikrobiologiczne
 • POSIEW MOCZU
 • Posiew
 • Posiew + identyfikacja
 • Posiew+identyfikacja+antybiogram met. Krążkowa
 • Posiew+identyfikacja+antybiogram met. MIC
 • POSIEW KRWI i innych pł. fizj. pobr. na podłoża płynne
 • Podłoże pediatryczne (PF)
 • Podłoża bez zastosowanej antybiotykoterapii (SN,SA)
 • Podłoża stosowane podczas antybiotykoterapii (FN,FA)
 • Podłoże pediatryczne + identyfikacja + antybiogram MIC
 • Podłoża bez zastosowanej antybiotykoterapii
 • Podłoża stosowane podczas antybiotykoterapii
 • POSIEW PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO
 • Posiew
 • Posiew+identyfikacja+antybiogram
 • Posiew płynów z jam ciała na podłoże stałe
 • Posiew
 • Posiew + identyfikacja + antybiogram dyf – krążk.
 • Posiew + identyfikacja + antybiogram met. MIC
 • WYMAZY
 • Posiew
 • Posiew+identyfikacja
 • Posiew+identyfikacja+antybiogram met. krążkową
 • Posiew +identyfikacja+antybiogram met. MIC
 • WYMAZY Z ODBYTU
 • Posiew + identyfikacja
 • Posiew + identyfikacja + antybiogram dyf – krążkowy
 • Posiew + identyfikacja
 • Posiew + identyfikacja + antybiogram dyf. – krążkowy
 • Nosicielstwo Streptococcus agalactiae (wymaz z pochwy lub wymaz z odbytu) – Wynik ujemny (GBS)
 • Nosicielstwo Streptococcus agalactiae (wymaz z pochwy lub wymaz z odbytu) – Identyfikacja + antybiogram met.dyf - krążkową
 • Kontrola skuteczności sterylizacji
 • Candida i grzyby pleśniowe w kale + mykogram
 • Candida i grzyby pleśniowe w kale – posiew ilościowy
 • Sporal A
 • Sporal S

Kadra:

P. o Lekarza Kierującego  Oddziałem oraz p.o Kierownika Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • lek.  Marek Niemiec - Specjalista Chirurgii Ogólnej, Specjalista Medycyny Ratunkowej

Starsi asystenci:

 • lek.  Michał Bronisz - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. Damian DziaduraSpecjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. Arman KarapetyanSpecjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. Robert StelmachSpecjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. Piotr Cisłak - Specjalista Neurolog

Młodsi asystenci:

 • lek. Marcin Jadach - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Nefrologii
 • lek. Jakub Gabiński 
 • lek. Rafał Lenard - Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Kardiolog
 • lek. Krystian Romańczuk - Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • lek. Mateusz Sobota - Specjalista Kardiolog
 • lek. Łukasz Blicharski 
 • lek. Michał Tarnowski 

Asystent:

 • lek. Krzysztof Tomczyk
 • lek. Magdalena Chyła - Peryt
 • lek. Monika Gołębiowska
 • lek. Dorota Jędral - Gerritsen
 • lek. Mariola Klarycka
 • lek. Dominik Pawliński
 • dr n. med. Tomasz Stącel
 • lek. Kamila Tuzim
 • lek. Iwona Ziemianin

P. o Pielęgniarki Oddziałowej:

 • mgr piel. Maria Zborowska - Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Koordynator ds. ratownictwa medycznego:

 • Jacek Buczek - ratownik medyczny

Numery telefonów:

 • 15 8433 357 - Dziecięca izba przyjęć
 • 15 8433 240 - Gabinet zabiegowy
 • 15 8433 356 - Izba przyjęć - Nowy pawilon
 • 15 8433 285 - Izba przyjęć - Stary pawilon
 • 15 8433 373 - Pielęgniarka oddziałowa
 • 15 8433 355 - Sekretariat
 • 15 8433 365 - SOR ogólny
 • 15 8433 127 - SOR urazowy

Adres e-mail:

 • sor@szpital-stw.com

W skład osobowy oddziału wchodzą:

 • personel lekarski w liczbie zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz przebywający stale w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarze krótkotrwałej intensywnej terapii i resuscytacji oraz co najmniej jeden lekarz przebywający stale w obszarze resuscytacyjno - zabiegowym.
 • personel średni i pomocniczy w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału

Świadczeń zdrowotnych w oddziale udzielają lekarze posiadający kwalifikacje odpowiednie do zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, pozostający w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Szpitala.

We wszystkich obszarach pacjenci przyjmowani są niezwłocznie, według kolejności zgłoszeń. Czas oczekiwania na przyjęcie nie powinien przekroczyć 30 minut. Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością. W przypadkach uzasadnionych z udziałem zespołu dyżurnego w akcji ratunkowej, czas oczekiwania na przyjęcie może się wydłużyć. W przypadkach uzasadnionych, o kolejności przyjęcia może zdecydować personel stanowiska rejestracji.

Szpitalny Oddział ratunkowy w Stalowej Woli realizuje następujące zadania:

 1. udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci
 2. dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego
 3. świadczy usługi medyczne w trybie:
  • całodobowej, stacjonarnej pomocy doraźnej,
  • hospitalizacji do 24 godzin, a w sytuacjach wymagających dłuższej niż 24 - godz. hospitalizacji zapewnia się konsultację lekarzy specjalistów i przyjęcie do leczenia w innym Oddziale Szpitalnym,
  • procedury diagnostyczno-lecznicze i profilaktyczne w zakresie: chorób układu krążenia, chorób jamy brzusznej, chorób wewnętrznych, powierzchownych urazów i schorzeń chirurgicznych, zapobiegania WZW i grypie (szczepienia),
  • przez całą dobę oddział ma możliwości wykonywania badań laboratoryjnych i obrazowych: RTG, CT, USG oraz badań endoskopowych.

Oddział składa się z następujących obszarów:

 1. obszar segregacji medycznej i przyjęć
 2. obszar krótkotrwałej intensywnej terapii i resuscytacji
 3. obszar resuscytacyjno - zabiegowy
 4. obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego
 5. zaplecze administracyjno - gospodarcze

OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ I PRZYJĘĆ

W obszarze segregacji medycznej i przyjęć wyróżnia się:

 • stanowisko dyspozytora medycznego wyposażone w środki łączności zapewniające łączność pomiędzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zespołami Ratownictwa Medycznego, a oddziałem oraz kompleksową łączność wewnątrzszpitalną,
 • stanowisko rejestratora medycznego wyposażone w sprzęt informatyczny służący do rejestracji pacjentów,
 • stanowisko dekontaminacji,
 • Izba Przyjęć Szpitala bezpośrednio sąsiadująca ze stanowiskiem dyspozytora medycznego, obszarem resuscytacyjno - zabiegowym, obszarem obserwacji, w skład której wchodzą: stanowisko rejestracji pacjentów, boksy do badań, łazienka z przebieralnią. Wyposażona w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające przeprowadzanie badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych
 • gabinet zabiegowy wykonujący iniekcje, szczepienia profilaktyczne oraz pomiary ciśnienia tętniczego krwi.

OBSZAR KRÓTKOTRWAŁEJ INTENSYWNEJ TERAPII I RESUSCYTACJI

W obszarze krótkotrwałej intensywnej terapii i resuscytacji wyróżnia się:

 • sala krótkotrwałej intensywnej terapii (dwułóżkowa) wyposażona w pełny monitoring pacjentów w zakresie podstawowych funkcji życiowych, sprzęt do prowadzenia intensywnej terapii oraz w wyroby medyczne i produkty lecznicze niezbędne do udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia.
 • sala resuscytacyjno-zabiegowa z dwoma pełnymi stanowiskami reanimacyjnymi, wyposażona i przygotowana do prowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowo - mózgowej, prowadzenia resuscytacji płynowej z możliwością wykonania pełnego zakresu wczesnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
  Na wyposażenie sali składa się: sala obserwacyjno-konsultacyjna bezpośrednio sąsiadująca z sala reanimacyjną wyposażona w cztery stanowiska z pełnym monitoringiem pacjentów w zakresie podstawowych funkcji życiowych oraz w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające przeprowadzanie badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych.
  • stół zabiegowy z lampą operacyjną
  • aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulenia, mobilny, jeden na dwa stanowiska obszaru
  • zestaw monitorowania czynności życiowych, w tym zestaw do monitorowania czynności elektrograficznej serca, pomiaru ciśnienia tętniczego, pulsoksymetr,
  • respirator z możliwością wykorzystywania go do czynności transportowych
  • respirator w pełni przenośny
  • dwa defibrylatory z funkcją kardiowersji i opcją elektrostymulacji serca
  • pompy infuzyjne
  • aparat do szybkiego przetaczania płynów
  • aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych
  • elektryczne urządzenie do ssania
  • gniazda poboru tlenu, powietrza i próżni z centralnego źródła
  • elektryczny koc termiczny do ogrzewania pacjentów

OBSZAR RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWY

W obszarze resuscytacyjno-zabiegowym wyróżnia się:

 • sala resuscytacyjno - zabiegowa (dwułóżkowa) sąsiadująca z pracownią RTG i CT oraz gabinetem USG w pełni przygotowana do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych u osób poszkodowanych w wypadkach oraz wykonania pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.
  Na wyposażenie sali składa się: sala zakładania opatrunków gipsowych wyposażona w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające zakładanie opatrunków gipsowych.
  • stół zabiegowy z lampą operacyjną
  • aparat do znieczulania z wyposażeniem stanowiska do znieczulenia, wraz z zestawem monitorującym
  • dwa defibrylatory z funkcją kardiowersji i opcją elektrostymulacji serca
  • elektryczne urządzenie do ssania
  • elektryczny koc termiczny do ogrzewania pacjentów
  • respirator w pełni przenośny
  • żródło tlenu, powietrza i próżni
  • stanowisko narzędziowe chirurgiczne
  • sprzęt do unieruchamiania poszkodowanych w tym: szyny Kramera, kołnierze i deski ortopedyczne oraz cztery materace próżniowe.

OBSZAR STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Na wyposażeniu zespołów ratownictwa medycznego znajduje się:

 • dwa ambulanse specjalistyczne (reanimacyjne)
 • dwa ambulanse podstawowe (wypadkowe)
 • dwa ambulanse transportowe

Zespoły ratownictwa medycznego pełnia całodobową opiekę i są wyposażone w system zapewniający im stałą łączność z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Obszar działania zespołów ratownictwa medycznego obejmuje: teren miasta Stalowa Wola oraz gmin: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany.

Do zadań zespołów należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego a w szczególności:

 • udzielanie w miejscu zdarzenia doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu i nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkujących zagrożeniem życia,
 • wykonywanie przewozu chorych, których stan zdrowia wymaga szybkiego transportu do szpitala samochodem sanitarnym oraz chorych którym stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji z miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu do zakładu służby zdrowia, pomiędzy zakładami służby zdrowia lub w innych uzasadnionych okolicznościach oraz koordynowanie tych przewozów,
 • wykonywanie transportu pracowników medycznych, środków leczniczych, krwi, wyposażenia medycznego pomiędzy zakładami służby zdrowia, gdy nie ma innych możliwości przewozu,
 • udzielaniu w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej świadczeń zdrowotnych o charakterze wizyt w domu chorego.

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2022  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!