Kontakt

Ważne kontakty:

 • Informacja Szpitala:  15 843 32 33 (czynna od 7:00 do 14:35) (Rejestracja USG)
 • POZ - Lekarz: 15 843 31 52
 • POZ - Pielęgniarka (gabinet zabiegowy): 15 843 32 40
 • SOR:  15 843 33 65
 • Przychodnia (Kartoteka): 15 84 33 265 ;  15 84 33 340
 • Lekarz dyżurny Pracowni Hemodynamiki: 501 677 476

Izby Przyjęć:

 • Oddziały: Chorób Wewnętrznych, Otorynolaryngologiczny, Neurologiczny, Nefrologiczny, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologicznym, OAiIT - tel. 15 84 33 285  
 • Oddziały: Okulistyczny, Pediatryczny, Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny, Kardiologiczny - tel. 15 84 33 356  
 • Oddział Dermatologiczny: tel. 15 84 33 257
 • Oddział Psychiatryczny: tel. 15 84 33 113

Szczegółowy wykaz kontaktów:

Kierownik 158433367

Adres e-mail:
apteka@szpital-stw.com

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4
37-450 Stalowa Wola

Adres e-mail:
sekretariat@szpital-stw.com

Adres skrzynki ePUAP:
/1818011/SkrytkaESP


NR KRS: 000 000 9325
NIP: 865-20-75-413
REGON: 000312567
NR księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000010188

POŁOŻENIE:
Powiatowy Szpital Specjalistyczny położony jest w południowo-wschodniej części miasta Stalowa Wola, otoczony od północy ulicą Mickiewicza, od zachodu ul. Staszica i od wschodu ul. Wyszyńskiego. Główny wjazd do szpitala znajduje się od strony północnej


Wyświetl większą mapę

 

 

 

Dyrektor Naczelny
158433376
Pielęgniarka Naczelna 158433282
Sekretariat 158433205
Kancelaria 158433280
Z-ca Dyr. d/s Administracyjno - Eksploatacyjnych 158433210
Z-ca Dyr. d/s Lecznictwa 158433271

Adres e-mail:
sekretariat@szpital-stw.com

Starszy Informatyk 158433149
Archiwum 158433364
Statystyka medyczna 158433369
Ruch chorych - stary pawilon 158433221
Statystyka medyczna 158433147
Ruch chorych - nowy pawilon 158433384
Kierownik 158433299

Adres e-mail:
dz-analiz@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433360 - Kierownik Laboratorium
 • 158433222 - Pracownia Analityczna
 • 158433260 - Pracownia Hematologii i Koagulologii
 • 158433362 - Pracownia Mikrobiologiczna
 • 158433297 - Pracownia Serologii Grup Krwi

Adres e-mail:
lab@szpital-stw.com

 

Główny Księgowy 158433248
Księgowość materiałowa 158433394
Kasjer 158433245
Płace 158433262
Księgowość 158433269

Adres e-mail:
ksiegowosc@szpital-stw.com
place@szpital-stw.com

Informatycy 158433170
Informatycy 158433171
Informatycy 158433370
Kierownik 158433319
Pokój 3A 158433315
Pokój 3B 158433272

Adres e-mail:
kadry@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433227 - Fizykoterapia
 • 158433267 - Kierownik, Sala ćwiczeń

 

Dyżurny hydraulik + magazyn medyczny i gospodarczy 158433246
Sekcja Remontowo Budowlana 158433284
Sekcja Utrzymania Ruchu - Dyspozytor 158433395
Naprawa sprzętu medycznego, Telefony 158433206
Magazyn Techniczny 158433254
Inżynier serwisowy 158433118
Ślusarnia 158433361
Sprężarkownia
158433371
Wymiennikownia 158433366

Adres e-mail:
eksploatacja@szpital-stw.com

Kierownik 158433316
Kierownik 158433201
Magazyn Gospodarczy i Medyczny 158433247
Magazyn Techniczny 158433254
Zaopatrzenie 158433354
Zamówienia 158433397
Kuchnia 158433219
Ochrona 158433312
Impel 158433382
Impel 158433383
Portiernia 158433200
Kontrola Wewnętrzna 158433375
Inspektor ds. obronnych, Pełnomocnik ochrony 158433243
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej 158433157
Inspektor BHP 158433208
Szpitalny Oddział Ratunkowy 15 8433221
Stacja Dializ 15 8433399
OAiIT 15 8433390
Oddział Kardiologii Inwazyjnej 15 8433143
Oddział Kardiologiczny 15 8433211
Oddział Psychiatryczny 15 8433108
Oddział Ginekologiczny 15 8433226
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 15 8433397
Apteka - pokój kierownika 15 8433368
Kancelaria - Dyrekcja 15 8420672

 

   Numery telefonów:

 • 158433393 - Dyżurka pielęgniarek
 • 158433390 - Gabinet Lekarski
 • 158433163 - Lekarz dyżurny
 • 158433392 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433391 - Sala Chorych
 • 158433203 - Szatnia

Adres e-mail:

oit@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433259 - Gabinet lekarski
 • 158433276 - Odcinek kobiecy
 • 158433387 - Odcinek męski
 • 158433380 - Odcinek pooperacyjny
 • 158433278 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433396 - Sekretariat

Adres e-mail:

Numery telefonów:

 • 158433289 - Dyżurka pielęgniarek
 • 158433232 - Gabinet Lekarski
 • 158433313 - Lekarz dyżurny
 • 158433238 - Pielęgniarka Oddziałowa

Adres e-mail:

ortopedia@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433266 - Gabinet lekarski
 • 158433230 - Odcinek kobiecy - pielęgniarki
 • 158433229 - Odcinek męski - pielęgniarki
 • 158433231 - Ordynator
 • 158433255 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433237 - Sekretariat

Adres e-mail:

wewnetrzny@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433333 - Dyżurka pielęgniarek - II p.
 • 158433274 - Gabinet lekarski
 • 158433257 - Izba Przyjęć
 • 158433258 - Ordynator
 • 158433275 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433256 - Pracownia Fotochemioterapii
 • 158433268 - Sekretariat

Adres e-mail:

dermatologia@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433153 - Gabinet lekarski
 • 158433154 - Sala terapii

Adres e-mail:

psychiatriadzienna@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433307 - Dyżurka pielęgniarek
 • 158433304 - Gabinet lekarski
 • 158433218 - Gabinet Ordynatora
 • 158433125 - Gabinet USK
 • 158433308 - Pielęgniarz oddziałowy
 • 158433302 - Pokój socjalny
 • 158433151 - Pracownia Holterów
 • 158433303 - Pracownia Prób Czynnościowych Oddz. Kard.
 • 158433150 - Pracownia Testów
 • 158433301 - Sala reanimacyjna
 • 158433211 - Sekretariat

Adres e-mail:

kardiologia@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433136 - Dyżurka pielęgniarek
 • 158433142 - Dyżurny hemodyn.
 • 158433135 - Gabinet lekarski
 • 158433138 - Kontrola rozruszników
 • 158433140 - Lekarz dyżurny
 • 158433133 - Ordynator
 • 158433134 - Pielęgniarka oddziałowa
 • 158433139 - Pracownia Prób Czynnościowych Oddz. Kard. Inw.
 • 158433144 - Rozruszniki - sterownia
 • 158433137 - Sala R
 • 158433131 - Sekretariat
 • 158433143 - Sekretariat
 • 158433141 - Sterownia hemodyn.
 • 158433102 - Transmisja ekg
 • 158433148 - Transmisja ekg

Adres e-mail:

inwazyjna@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433112 - Dyżurka pielęgniarek
 • 158433159 - Ordynator

Adres e-mail:

olaza@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433386 - Gabinet lekarski
 • 158433385 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433378 - Posterunek pielęgniarski
 • 158433379 - Sekretariat

Adres e-mail:

nefrologia@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433346 - Dyżurka pielęgniarek
 • 158433344 - Gabinet lekarski
 • 158433126 - Gabinet ordynatora
 • 158433343 - Pielęgniarka Oddziałowa

Adres e-mail:

neonatologia@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433216 - Dyżurka pielęgniarek
 • 158433215 - Gabinet Lekarski
 • 158433327 - Ordynator
 • 158433389 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433145 - Sala udarowa
 • 158433128 - Sekretariat

Adres e-mail:

neurologia@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433217 - Holl pielęgniarki
 • 158433310 - Ordynator, Gabinet Lekarski
 • 158433309 - Pielęgniarka Oddziałowa, Sekretariat
 • 158433314 - Pokój badań

Adres e-mail:

okulistyka@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433388 - Gabinet Lekarski
 • 158433279 - Dyżurka Pielęgniarek

Adres e-mail:

laryngologia@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433324 - Gabinet Biegunkowy
 • 158433318 - Gabinet lekarski
 • 158433326 - Holl
 • 158433323 - Kuchenka oddziałowa
 • 158433321 - Lekarz dyżurny
 • 158433317 - Ordynator
 • 158433322 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433325 - Sekretariat

Adres e-mail:

pediatria@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433226 - Ginekologia - Gabinet lekarski
 • 158433202 - Ginekologia - Gabinet lekarski
 • 158433332 - Ginekologia - Gabinet zabiegowy
 • 158433331 - Ginekologia - Instrumentariuszki
 • 158433338 - Ginekologia - Korytarz
 • 158433330 - Ginekologia - Pielęgniarka oddziałowa
 • 158433336 - Ginekologia - Pokój socjalny
 • 158433329 - Ginekologia - Sekretariat
 • 158433328 - Ordynator
 • 158433104 - Sala konferencyjna

Adres e-mail:

ginekologia@szpital-stw.com

 

Położnictwo - Pokój socjalny 158433214
Blok porodowy 158433358
Blok porodowy - pokój socjalny 158433204
Położnictwo - Gabinet lekarski 158433348
Położnictwo - Sekretariat 158433347
Położnictwo - Dyżurka położnych 158433349
Położnictwo - Pielęgniarka oddziałowa 158433342

 

 

Numery telefonów:

 • 158433106 - Gabinet Lekarski / Sekretariat
 • 158433105 - Gabinet Ordynatora
 • 158433107 - Gabinet Psychologa
 • 158433115 - Gabinet zabiegowy (Elektrowstrząsy)
 • 158433113 - Izba Przyjęć
 • 158433108 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • 158433123 - Pokój badań
 • 158433111 - Punkt Pielęgniarski odc. męski
 • 158433110 - Punkt Pielęgniarski odc. żeński
 • 158433114 - Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Adres e-mail:

psychiatria@szpital-stw.com

Numery telefonów:

 • 158433213 - Pokój socjalny
 • 158433281 - Pracownia EEG
 • 158433242 - Pracownia EEG dla dzieci
 • 158433261 - Pracownia EKG
 • 158433228 - RTG Rejestracja
 • 158433334 - Pracownia Tomografii Komputerowej
 • 158433220 - Pracownia USG
 • 158433129 - Pracownia USG dla dzieci
 • 158433335 - Gabinet Lekarski
 • 158433290 - Gabinet Lekarski Opisowy

Adres e-mail:
rtg@szpital-stw.com

 

Pracownia Endoskopowa   15 843 32 49

Pracownia Radiologii Zabiegowej 158433155

15 8433265 Kartoteka

15 8433340 Kartoteka

15 8433100 Poradnia Chirurgii Ogólnej

15 8433209 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

15 8433252 Poradnia Dermatologiczna

15 8433288 Poradnia Dermatologiczna - kartoteka

15 8433103 Poradnia Diabetologiczna

15 8433146 Poradnia Diabetologiczna

15 8433223 Poradnia Gastroenterologiczna

15 8433295 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

15 8433251 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

15 8433291 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

15 8433160 Poradnia Hematologiczna

15 8433250 Poradnia Hepatologiczna

15 8433253 Poradnia Hepatologiczna

15 8433337 Poradnia Kardiologiczna

15 8433286 Poradnia Medycyny Pracy

15 8433224 Poradnia Medycyny Pracy - Kartoteka

15 8433130 Poradnia Neurologiczna

15 8433244 Poradnia Okulistyczna

15 8433398 Poradnia Onkologiczna

15 8433339 Poradnia Otolaryngologiczna

15 8433320 Poradnia Reumatologiczna

15 8433109 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

15 8433117 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

15 8433119 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

15 8433363 Poradnia Urologiczna

15 8433377 Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci

15 8433120 Poradnia Zdrowia Psychicznego

15 8433121 Poradnia Zdrowia Psychicznego

15 8433122 Poradnia Zdrowia Psychicznego

15 8433300 Poradnia Zdrowia Psychicznego

Specjalista ds. Epidemiologii 158433372
Oddziałowa 158433345
Posterunek pielęgniarki, strona - (czysta) 158433359
Kierownik 158433341
Inżynier serwisowy 158433351
Posterunek pielęgniarki, strona + (brudna) 158433235
Gabinet lekarski 158433399

Numery telefonów:

 • 158433357 - Dziecięca izba przyjęć
 • 158433240 - Gabinet zabiegowy
 • 158433356 - Izba przyjęć - Nowy pawilon
 • 158433285 - Izba przyjęć - Stary pawilon
 • 158433373 - Pielęgniarka oddziałowa
 • 158433355 - Sekretariat
 • 158433365 - SOR ogólny
 • 158433127 - SOR urazowy

Adres e-mail:

sor@szpital-stw.com

Pracownia Cytologiczna 158433264
Zakład Patologii - Prosektorium 158433273
Lekarz zespołu wyjazdowego R1 15 843 33 74
Dyspozytor 15 843 32 77
Ratownicy medyczni 15 843 32 70
KZ NSZZ Solidarność 15 843 32 12
Federacja Związków Zawodowych POZ 15 843 32 83

Kontakt na Oddział Covidowy:

Lekarz dyżurny: 519342520

Dyżurka pielęgniarek: 519342519

 

Kontakt OAiIT:

158433390

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
2022  Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  Design by Philipp Zalewski  Stworzone dzięki Joomla!